San Jose, Kaliforniya — 21 Şubat, Cumartesi


Yapmaya cüret etmek

İlahi Rehberlik (Divine Guidance) adlı kitapta, bir kişi Srila Gurudeva'ya Srila Prabhupad ve/veya Srila Guru Maharaj gibi yüce Vaishnava acharyalara hizmet etmiş olan kıdemli adanmışlarımızdan bazılarının neden yoldan saptıklarını veya Krishna bilincinden ayrıldıklarını sorar.

Srila Gurudeva'nın (burada aktarılan) cevabı, şaşılacak kadar açık ve tavizsizdir:

Görüyoruz ki bu öğrenciler her ne kadar Srila Swami Maharaj [Prabhupad] veya Srila Guru Maharaj'a hizmet etmiş olsalar da, aslında gerçek bir hizmet bağlantısı elde etmediler. Coşkuyla hizmet etseler de, aslında adanmış hizmetin ne olduğunu bilmiyorlardı. Srila Guru Maharaj ve Srila Swami Maharaj burada oldukları sürece, onların etkisi ve enerjisi öğrencilerinin eksiklerini gizledi, ama onlar ayrılıp gidince, onların etkisi ve himayesi de geri çekildi ve öğrencilerin kusurları ve yetersizlikleri su yüzüne çıktı.

Yıllar önce, en kıdemli adanmışlarımızdan birinin gittiğini duyduğum zaman ne kadar perişan olduğumu hatırlıyorum. İyi arkadaşımdı, her zaman kibar, yardımsever ve düşünceliydi, ISKCON'a ve bizim Sri Chaitanya Saraswat Math'ımıza onca hizmet yapmıştı. Bu nasıl olabildi?

Kendimi çaresizlik içinde aciz hissettim. Olanlar son derece umutsuzdu! Eğer Srila Prabhupad, Srila Guru Maharaj ve Srila Gurudeva'nın böylesine güvenilir ve sağlam bir hizmetkârı otuz yılı aşkın hizmetten sonra yoldan ayrılabiliyorsa, ben ne umabilirdim ki? Eğer bu (başarısızlık) hemen hemen kaçınılmaz sonuç ise, bir tek hizmet yapmaya çalışmak için bile neden zahmet edelim?

Ama ardından, Bhagavad Gita'da (6:40) geçen şu harikulade ayette, Arjuna Krishna bilincinin getirileri konusunda buna benzer korkuları ve kuşkuları ifade ettikten sonra, Lord'un arkadaşına verdiği şu olağanüstü güvenceyi hatırladım:

partha naiveha namutra / vinasas tasya vidyate
na hi kalyana-krt kascid / durgatim tata gacchati

"Ey Arjuna, başarısız Krishna bilinci uygulayıcısı için ne bu yaşamda ne de bir sonrakinde, kayıp söz konusu değildir. Erdemli eylemler yapan kişi asla kötü kadere sahip olmaz."

Srila Guru Maharaj bu ayetin ikinci yarısını sıklıkla, "Samimiyet yenilmez," diye çevirdi, çünkü Krishna Arjuna'ya sonraki beş ayette güvence vermeye devam eder:

Başarısız uygulayıcı, uzun yıllar cennette kaldıktan sonra, saf uygulamalara bağlı saygın ve varlıklı insanların evinde doğum alır veya adanmışlardan oluşan bir ailede doğar. Bu dünyada böyle bir doğuma ender ulaşılır.

Böyle bir doğumdan sonra, geçmiş yaşamının ilahi bilinci canlanır ve başarı için yeniden çaba gösterir. Elinde olmadan, önceki yaşamının adanmışlık uygulamalarına cezbolur. Öncekinden çok daha fazla çaba göstererek, daha ileriye gitmek için olan samimi girişiminde, bilinci dünyasal bağlılıkların hepsinden arınır ve sonunda en yüce hedefe ulaşır.

Krishna bizlere Bhagavad Gita'da ne çok cesaret veriyor!

Ben Srila Gurudeva ve Srila Guru Maharaj'la ne tür bir hizmet bağlantısına sahibim? Eminim ki bu bağlantı düşünmek istediğimden çok daha belirsiz. Hiç kuşkusuz, bağlantım ayrılmış olan bazı kıdemli adanmışlarınkine hiç de benzemiyor, dolayısıyla geri kalan kısa yaşamımda Krishna bilinçli olma umudum hiç yok.

Bu bakımdan Krishna'nın Kendisinden bu güvenceyi almak son derece cesaretlendirici, bu yaşamda Krishna bilincimizi mükemmel hâle getirmesek bile, eğer cesaret ve kararlılıkla sebat edersek — eğer samimi olmaya çalışırsak ve vaisnava-aparadhadan kaçınmaya çalışırsak — en sonunda başarılı olmamız kesindir.

Cesaretlendirmek "zor olan şeyi yapmaya cüret etme noktasında aktif yardım vermek ya da güveni artırmak" demek ve Krishna (ve Srila Guru Maharaj) bizleri Srimad Bhagavad Gita — Güzel Tanrı'nın Gizli Hazinesi'nin (The Hidden Treasure of the Sweet Absolute) her bir sayfasında çok fazla cesaretlendiriyor.

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


Önceki  |  Arşiv  |  En Son Blog  |  İlk 10  |  Yeni  |  Sonraki

URL: http://www.imonk.net/turkish/09/february3.html
Düzen: iMonk — 21 Şubat, 2009.