Blog Banner [24k]
 
Çarşamba, 19 Mart, 2003

İnanç Atlayışı
Sonsuza körükörüne atlamak

Gün bugün. Bütün yaşantım beni bu güne, tridandi-sannyas fakirlik mertebesini kabul ettiğim güne; dünyadan vazgeçtiğim güne getiriyormuş.

   sarva-dharman parityajya / mam ekam saranam vraja
   aham tvam sarva-papebhyo / moksayisyami ma sucah

Fütursuzca ileriye doğru adım atmaya, Sonsuza körükörüne atlamaya hazırım. Hayret, hiçbir pişmanlık ya da tereddüt hissetmiyorum. Kendimi iyi hissediyorum; heyecanlı hissediyorum: mutlu hissediyorum.

New Sannyasi [25k] Sabahın 3:00 ünde kalkıyorum, dişlerimi fırçalıyorum, temizleniyorum ve soğuk bir duş alıyorum. Dhotimi giyerken, bunun son kez beyaz giysi giyeceğim an olduğunu fark ediyorum. Bedenimin on iki yerine tilak uyguluyorum ve gayatri mantralarımı okuyorum; bugün ilerleyen saatlerde, yeni bir sannyas mantram alacağım.

Sri Chaitanya Saraswat Math'da günde dört kere düzenlenen mangala aratilerden ilkine katılıyorum. Govinda Kunda'daki Shiva Mandir'de Nandi'ye secde ediyorum ve Lord Shiva'ya dandavatlarımı sunuyorum. "Ey Lord Shiva," diye dua ediyorum, "Sen Maya'nın efendisisin. Eşine karşı totaliter savaş ilan etmiş olan kampanyaya fütursuzca katıldığım bu günde, lütfen benden hoşnut ol ve beni eşinin kaçınılmaz öfkesinden ve yanılgılarından koru."

Govinda Kunda'nın ortasında, Mahaprabhu'nun İlahi Su Oyunları'nın gerçekleştiği Gupta Govardhan Mandir'de, Sri Giriraj ve Sri Govinda Kunda için yapılan ikinci aratide şöyle dua ediyorum:

   bibhrad gostham apan mahendra-mada-bhit priyan na indro gavam

"Ey Sri Giriraj, lütfen benden hoşnut ol ve sığır çobanı topluluğunu Indra'nın öfkesinden nasıl koruduysan beni de mayadan koru."

   sri krsna-manase yeba kare hetha snana
   gupta-govardhane radha-krsna-seva pana

"Ey Sri Govinda Kunda, lütfen zihnimi arındır ve bana Gupta Govardhan'da Sri Sri Radha Krishna'nın ilahi hizmeti için istek ver."

Srila Sridhar Maharaj için yapılan üçüncü aratide Kutsal Lütufları'nın Samadhi Mandir'inde, şöyle dua ediyorum: "Ey Guru Maharaj, yirmi yıl önce beni maha-mantraya inisiye ettin. Lütfen bugün beni kutsa ki, senin en sevgili öğrencine ve halefine edeceğim yemine sadık kalabileyim."

Ve Sri Sri Gandharva-Govinda Sundarjiu için Nat-Mandir'de yapılan dördüncü aratide, şöyle dua ediyorum: "Ey Govinda, Ey duyuların Efendisi, lütfen bana karşı merhametli ol."


O sabah yaklaşık saat dokuzda, olağanüstü zarif, son derece dokunaklı ve sevgi dolu bir törende, Srila Gurudeva bana sannyas mantramı ve Bhakti Lalita Akinchan Maharaj adını verdi.

Bu adın anlamlarından biri şöyle: "Krishna bhaktinin güzelliği uğruna herşeyden vazgeçen kişi."

Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Krishna, Krishna, Krishna!

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi

   
Previous [2k] Next [2k]


  Vaishnava Tilak [4k]
URL: http://www.imonk.net/turkish/03/03/19.html
Düzen: iMonk — 19 Mart, 2003.