Blog Banner [24k]
 
Cumartesi, 22 Mart, 2003

Maske düştü!
Govardhan'da yalpalarken

Saat 4:00 de uyanıyorum ve beşte Sri Sri Giriraj-Govardhan mangala-aratiye katılıyorum. Fazladan sadece üç Bengalli adanmış ve Janaki-Vallabha Prabhu var.

Hepsi de bana sannyasiymişim gibi davranıyorlar!: beni tapınağın önüne, altara yakın yere itiyorlar, benden kirtana ve arati sonrası "Ki Jaya!" zikrine vs. öncülük etmemi bekliyorlar. Moi?!

Beni tapınak çevresini turlamaya öncülük etmeye ikna ediyorlar. Bunu yapabilmem gerekir, değil mi? Beş tur yerine (yoksa dört müydü) üç tur sonra duruyorum; onu bile doğru dürüst yapamıyorum...

Dersten önceki kirtanlara öncülük etmeyi red ediyorum, ama ders vermekten kaçamıyorum. Bana söylediklerine göre ders genelde Chaitanya Bhagavat okunmasından ibaret. Bununla beraber, okumaya başlamadan önce, şöyle demek ihtiyacı hissediyorum:

"Burada bu safran giysi içinde otururken, Govardhan'daki bu Srila Sridhar Swami Seva Ashram'da yaşayan siz yüce Vaishnavalara Krishna bilinci ile ilgili birşeyler söyleme cüretini gösterirken kendimi gerçekten de aptal gibi hissediyorum. Bu dış giysinin ne büyük kudrete sahip olduğunu şimdi anlıyorum. Herkes, 'Maharaj şöyle,' 'Maharaj böyle,' diyor ve sanki bana üst mertebeden bir adanmışım gibi davranıyor, oysa, bu sabahki fiyaskodan da acıyla anlaşılacağı gibi, ben sadece sannyasi maskesi takmış bir cahilim.

"Sannyasi olmak bir bilinç hâlidir, giysi hâli değil. Srila Govinda Maharaj şöyle der, 'Sannyas demek Radha-Krishna'ya müstesna hizmet demektir.' Sizler, giysinizin rengi ne olursa olsun, gerçek sannyasilersiniz, çünkü yaşamınızın çoğunu Guru ve Krishna'ya adadınız, oysa daha bir hafta önce, ben, bir mleccha, akla hayale gelmeyecek şekilde keyif çatıyordum...

"Cehaletimi ve saygısızlıklarımı lütfen bağışlayın diye size yalvarıyorum. Bu kutsal dhamda kendi başıma, sağa sola ihanet ederek, sarhoş bir fil gibi yalpalayıp duruyorum. Lütfen beni bağışlayın, çünkü bu saygısızlıklar kötülükten değil kendi cehaletimden kaynaklanıyor. Lütfen beni kutsayın ki ben de bir gün sizler kadar kendimi Guru'nun ve Krishna'nın hizmetine adayabileyim."

Sonra Sri Chaitanya Bhagavat, Madhya Lila Onuncu Bölümü okumaya başladım, orada Srila Haridas Thakur'un, Müslüman bir ailede doğmasına rağmen, nasıl Tanrı'nın en büyük adanmışı olduğu anlatılıyor...

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi

   
Previous [2k] Next [2k]


  Vaishnava Tilak [4k]
URL: http://www.imonk.net/turkish/03/03/22.html
Düzen: iMonk — 22 Mart, 2003.