Blog Banner [24k]
 
Cuma, 11 Nisan, 2003

Rama & Krishna
Madalyonun iki yüzü

Bugün Lord Ramachandra'nın göründüğü gün, bu nedenle mangala aratiden sonra, Rama hakkında bir parça birşeyler söylemem istendi...

Sözlerime Hindistan'ın ve dünyanın pek çok yerinde Lord Rama'ya nasıl Krishna'dan daha fazla saygı duyulduğunu söyleyerek başladım, çünkü Rama'nın oyunları, pek çok kişinin Tanrı'nın ne olması gerektiği konusundaki etik düşüncesine uyar: O, ilişkilerinde nettir, erdemlidir, doğrucudur, dürüsttür, tek eşi vardır, vs.

Öte yandan, Krishna'nın oyunları zikzak şeklinde gelişir: O bir çapkındır, yalancıdır, üçkağıtçıdır, hırsızdır, çok fazla kız arkadaşı vardır, vs. Bu Tanrı'dan beklenen davranış biçimi değildir.

Bununla beraber, eğer biz Tanrı'nın her şeyin kaynağı olduğunu, her şeyin Ona ait olduğunu ve her şeyin sadece onun zevk alması için mevcut olduğunu anlayabilirsek, o zaman bütün yanılgılarımız — bilgiççe karşı çıkışlarımız, ahlakî vesveselerimiz, moral kaygılarımız — uyumlu hâle gelir.

Her şeyin — bizler de dahil her şeyin sadece Krishna'nın zevki için var olduğunu (bhoktaram yajna-tapasam) ve Onun en iyi dostumuz olduğunu (suhrdam sarva-bhutanam) anlayınca, o zaman yaptığı herhangi bir şey için ona nasıl itiraz edebiliriz (jnatva mam santim rcchati)? O ne yaparsa bizim iyiliğimiz içindir!

Oysa biz yanılgı boyutunda yaşadığımız için, kendimizi bu bedenle özdeşleştirdiğimiz için, şöyle düşünürüz: "Bu benim tereyağım. Krishna neden bunu benden çalıyor? Ya da, "Bu benim karım. Krishna neden onu cezbediyor?" Bizlerin, ben-bana-benim tarzındaki bu dar görüşlü düşünce yapısını aşmamız ve Krishna'nın Yüce Zevk Alan olduğunu anlamamız gerekir.

Eğer bunu yapabilirsek — eğer Krishna'nın faaliyetlerini bütünün en üstün iyiliği olarak bağdaştırabilirsek — o zaman bizi bu bedene, bu sahte egoya, yaşamın bu bedensel kavramına bağlayan zincirlerden çok hızlı bir şekilde kurtuluruz.

Krishna Şahsen, Bhagavad Gita'da 4:9, bunu doğrular:

   janma karma ca me divyam
   evam yo vetti tattvatah
   tyaktva deham punar janma
   naiti mam eti so 'rjuna

Bu ayetin çevirisinin, 1984 yılında San Jose tapınağında yaşarken Sripad Bhakti Sudhir Goswami Maharaj'dan ilk kez duyduğum ve beynimi alt üst eden açıklamasını şu sözlerle ifade edeyim:

Eğer Lord Krishna'nın bu maddesel dünyadaki görünümünün ve faaliyetlerinin böylesine madde ötesi olduğunu anlayabilirsek, yaşamla ilgili halihazırdaki bedensel anlayışımızı aşabiliriz ve hatta henüz bu bedende yaşarken bile, bilincimizi özgürleştirebiliriz ve Krishna'nın Şahsen yaşadığı, varoluşun her atomunun yalnızca bilinçli değil, Krishna bilinçli olduğu o aşkın boyutta yer alabiliriz.

Sri rama-navami ki — jaya!


Öğlenden sonra Goswami Maharaj'ın Ukrayna'dan döndüğü ve akşam programını vereceği Moskova'da olduğu haberini alıyorum. Sonra St. Petersburg geceyarısı trenine binecek ve yarın sabah saat yedide buraya ulaşacak. Onu son gördüğümden bu yana üç haftadan biraz fazla bir zaman geçti...

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi

   
Previous [2k] Next [2k]


  Vaishnava Tilak [4k]
URL: http://www.imonk.net/turkish/03/04/11.html
Düzen: iMonk — 11 Nisan, 2003.