Archive [2k]
Letters [2k]
Bio/Info [2k]
 

Pazar, 20 Temmuz, 2003

Ankara, Türkiye

Bir Başka Tarihî Gün

Türkiye'deki ilk Nama-Sankirtan

Bugün Ramaray Prabhu ve Sri Govinda Math Yoga Merkezindeki devoteeler Paramahamsa Maharaj ve bana Devran Dinlenme Tesislerine giderken eşlik ediyorlar. Burası Ankara'da, Gölbaşı gölü yakınında bulunan ve Türkiye'deki ilk nama-sankirtanı gerçekleştirdiğimiz bir park.

Tanrı'nın Adlarının toplu olarak söylenmesinin, izleyenler üzerindeki etkisi tüyler ürpertici: erkekler, kadınlar ve çocuklar dört bir taraftan bize yaklaşıyorlar. Bazıları gözlerini dikip bakıyorlar, bazıları hayretle izliyorlar, bazıları resim çekiyorlar, bazıları ise bu yeni gösteriyi filme alıyorlar.

Bazı izleyenler el çırpıyorlar, hatta bazıları şarkıya katılıyorlar:

hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare
hare rama hare rama rama rama hare hare

Bizlerle el çırparak ilerleyen bir beyefendi eşine fotoğraf makinesini veriyor, bize yaklaşıyor ve kirtan grubunun önünde diz çöküyor ve eşi de bizlerin grup fotoğrafını çekiyor.

Yerli halk böyle birşeyle daha önce hiç karşılaşmamış: safran giysili sannyasiler, yanlarında bir grup devotee ile mrdanga (kilden davul) ve kartala (zil) çalıyorlar. Park etrafında yürürken köpekler havlıyor, çocuklar yanımız sıra koşuyorlar ve yetişkinler uğraşlarını bırakıp bu patırtının ne olduğunu anlamak için bize yaklaşıyorlar.

Yaklaşık yirmi dakika sonra söylemeyi kesiyoruz ve Krishnendrani Devi Dasi (çevirmenimiz) maha mantra hakkında kısa bir açıklama yapiyor, Ramaray Prabhu kartvizit dağıtıyor ve ilgilenen bütün insanları Çankaya'daki Sri Govinda Math Yoga Merkezine davet ediyor.

Bütün devoteeler coşku içindeler. Heyecan yarattığımızı söylemenin sanırım bir sakıncası yok — ne olağanüstü bir gün!

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


   
Rev [1k] Fwd [1k]


  iMonk Tilak [4k] URL: http://www.imonk.net/turkish/03/07/20.html
Düzen: iMonk — 20 Temmuz, 2003.