Archive [2k]
Letters [2k]
Bio/Info [2k]
 

Salı, 22 Temmuz, 2003

Ankara, Türkiye

Türkiye

Müslüman ülke, laik cumhuriyet

Türkiye neredeyse tamamen Müslüman olduğu halde — yetmiş milyon nüfusun %99.8 i (sünni) Müslüman ve diğer %0.2 si Hristiyan ve Yahudi — ülke aslında laik bir cumhuriyettir.

En büyük şehri İstanbul (Asya ve Avrupa'nın buluştuğu) Boğazın iki yakasına oturur, dolayısıyla Türkiye hem Avrupa'da hem de Asya'da yer alır. Türkiye'nin %97si Asya'da, Karadeniz'e ve Akdeniz'e kıyısı olan ve Küçük Asya diye bilinen bir yarımadada bulunduğu halde, pek çok bakımdan Türkiye bir Avrupa ülkesi olarak kabul edilmiştir.

Gerçekten de, eğer Türk vatandaşları, davranış ve görüntü olarak bir Müslümandan çok bir Avrupalı gibi görünüyorlarsa, bunun nedeni, ulusal kahraman ve modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 yılında ilk Cumhurbaşkanı olduktan kısa bir süre sonra fesi yasaklamasından, geleneksel giysileri Batılı giyim tarzı ile değiştirmesinden ve Latin alfabesini getirmesindendir.

Atatürk, ki sözlük anlamı olarak "Türklerin Babası" anlamına gelir, teokrasi yerine ülke çapında laikliği yerleştirdi: saltanatı ve halifeliği kaldırdı ve dinsel mahkemeleri ve okulları (medreseleri) kapattı, güneş takvimini benimsedi ve (Müslümanların kutsal Cuma gününü değil) Pazar gününü resmi tatil günü yaptı.

Türkiye Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütünün (NATO) üyesidir ancak Avrupa Birliğine (EU) girme çabaları sürekli olarak reddedilmektedir.

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi

   
Rev [1k] Fwd [1k]


  iMonk Tilak [4k] URL: http://www.imonk.net/turkish/03/07/22.html
Düzen: iMonk — 22 Temmuz, 2003.