Archive [2k]
Letters [2k]
Bio/Info [2k]
 

Pazartesi, 28 Temmuz, 2003

Ankara, Türkiye

Daha Sakin Günler

Normale dönüş

Paramahamsa Maharaj artık gittiği için, buralarda herşey daha sessiz. Sabah kahvaltıdan sonra bıraktığım yerden okumaya devam ediyorum ve bir parça da blog işiyle uğraşıyorum.

Devoteeler günün her saatinde odama gelip duruyorlar ve bana ruhani yaşamlarıyla ilgili sorular soruyorlar. Ben ise Srila Gurudev'den ve Srila Guru Maharaj'dan aldıklarımı temsil etmek için elimden geleni yapıyorum.

Bazı sorular oldukça temel şeyler (Bazen bu yola başlayalı ne kadar uzun zaman geçtiğini ve sorduğum aptalca soruları unutuyorum.) Yeni inisiasyon almış olan bazı devoteeler nasıl zikir yapacaklarını, neye konsantre olacaklarını v.b. soruyorlar.

Akşam üzeri devoteeler ve öğrenciler Turkish Daily News'ta birkaç yıl önce Ramaray ile yapılan bir röportajda ifade edildiği gibi "yoga vasıtasıyla içsel benlerini bulmak için" Yoga Merkezine geliyorlar.

Bu öğrencilerden pek çoğu Bhagavad Gita dersine kalıyor — ve esas olan da bu...

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi

   
Rev [1k] Fwd [1k]


  iMonk Tilak [4k] URL: http://www.imonk.net/turkish/03/07/28.html
Düzen: iMonk — 28 Temmuz, 2003.