Archive [2k]
Letters [2k]
Bio/Info [2k]
 

Cumartesi, 2 Ağustos, 2003

Ankara, Türkiye

Yoga ve Meditasyon

Krishna Bilincine yumuşak geçiş

Türkiye neredeyse bütünüyle Müslüman bir ülke, bu nedenle buradaki Krishna bilinci misyonumuz, Sripad Ramaray Prabhu rehberliğinde, sessiz ve derinden gidiyor: tapınak yerine bir yoga merkezimiz var.

1985 yılında İran'dan Türkiye'ye gelen Ramaray Prabhu önce okullarda ve spor merkezlerinde hatha-yoga dersleri vererek başladı. Daha sonra meditasyon kursları başlattı ve daha fazla öğrenmek isteyen bazı seçme öğrenciler için Bhagavad Gita dersleri koydu.

Srila Gurudeva'dan 1996 yılında inisiasyon aldıktan sonra, burada, Türkiye'nin başkenti Ankara'da Sri Govinda Math Yoga Merkezini kurdu. Bu merkezde düzenli olarak hatha-yoga, meditasyon ve Bhagavad Gita dersleri veriyor.

Hatha-yoganın — arınma ve duyu kontrolü sağlamak için duruş ve nefes egzersizleri uygulaması — ve meditasyonun oldukça yarar sağladığı düşünülüyor. Sıradan insanlar yoga derslerine sağlıkları için, meditasyon derslerine ise stresten arınmak için katılıyorlar.

Geliştirici olan bu yoga dersleri meditasyona yumuşak geçiş yapıyor, meditasyon ise hatha-yoga ve Bhagavad Gita arasındaki bağlantıyı oluşturuyor. Kimin üzerinde meditasyon? Elbette Krishna'nın. Ve Krishna kim? İşte bu noktada — Bhagavad Gita'yı oku.

Dün inisiasyon alan Anat Bandhu Prabhu ve Vinodanandini Devi Dasi hatha-yogadan başladılar. Bazıları, örneğin geçen hafta inisiasyon alan Vishaka Devi Dasi, on yıldır buraya geliyor.

Hatha-yogadan bhakti yogaya — yogadan yogesvaraya. Bu ispatlanmış strateji eski S.S.C.B de işe yaradı, burada da yarıyor.

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi

   
Rev [1k] Fwd [1k]


  iMonk Tilak [4k] URL: http://www.imonk.net/turkish/03/08/02.html
Düzen: iMonk — 2 Ağustos, 2003.