Archive [2k]
Letters [2k]
Bio/Info [2k]
 

Pazar, 3 Ağustos, 2003

Ankara, Türkiye

Gizli Hizmet

Krishna'nın flütüne cezbolmak

Ramaray Prabhu ve bir grup Türk adanmış Srila Gurudeva'yı Vrindavana'da görmek için Hindistan'a yolculuk yapınca, Srila Gurudev oldukça şaşırtıcı birşey söyledi: "Buraya Türkiye'den geldiğiniz zaman, bu parikya rasa gibi birşey."

Bunu nasıl anlamalıyız?

Bhagavad Gita'nın en özlü dört ayetinden üçüncüsünde (10:10) Lord Krishna şöyle der:

tesam satata-yuktanam / bhajatam priti-purvakam
dadami buddhi-yogam tam / yena mam upayanti te

"Durmadan adanmışlıkla Bana ibadet edenlere Ben, Bana gelebilecekleri aklı veririm."

Srila Sridhar Maharaj, eşsiz ve müstesna bakış açısıyla mam upayanti te sözcüklerinden çok derin bir anlam çıkarır. O, sözlük anlamı "onlar gelirler" demek olan upayanti sözcüğünün, upapati yani "sevgili" ye işaret ettiğini ifade eder. Bu bakımdan, mam upayanti, "onlar Bana gelirler" ifadesi, onların Krishna'yı upapati olarak, bir sevgili olarak gördükleri anlamına gelir.

Srila Sridhar Maharaj açıklamasına şöyle devam eder: "Toplum içerisinde bir pati yani yasal koca vardır bir de sevgili yani upapati vardır. Vrindavan'da Krishna Gopiler tarafından yasal eş olarak değil efendi olarak, kalplerinin Lord'u olarak kabul edilir. Krishna burada şöyle der, "Ben onlara, Beni sevgili, upapati olarak görüp Bana gelmeleri için ilham veriyorum.'"

Srila Gurudeva, bu ruh hâli içinde, şunu ima ediyor; dışsal olarak Türk adanmışlar ülkelerinde İslamın gerektirdiği toplumsal ve dinsel töreleri yerine getirmek zorunda kalabilseler de, gizliden gizliye, içsel olarak, kalpleri Krishna'ya aittir: ikinci bir eşin veya patinin (mollanın) kendileriyle Krishna arasına girmesine izin vermezler.

sarva-dharman parityajya / mam ekam saranam vraja
Bhagavad Gita (18:66)

Dolayısıyla Srila Gurudeva onların kendisini görmeye gelişlerini, gizlice Krishna ile bağlantı kurmaya çalışan Vrindavan'ın (vraja) Gopilerine benzetiyor: "Herkesin (sarva) gayrişahsi Brahman'a (dharman) ibadet ettiği Müslüman bir ülkedensiniz, ama Krishna ile (mam ekam) bir bağlantı için (saranam), dolambaçlı yollardan buraya gelmiş bulunuyorsunuz (parityajya)."

Srila Gurudeva'dan içsel ilham alan (dadami buddhi-yogam) Türk adanmışlar, İslamın yazıtsal ve toplumsal yaptırımlarını çiğneyerek (sarva-dharman parityajya), her an tetikte olan patilerinin (yönetimin) kontrolünden kaçmayı becererek doğuya, flütün karşı konulmaz hizmet çağrısına (muralista-kirtana-dhanam), Sri Chaitanya Saraswat Math'a  koşuyorlar.

Ben dandavat pranamımı, adanmışlıkları ve bağlılıkları hepimiz için ilham kaynağı olan ve Srila Gurudev'in hizmeti için her türlü tehlikeyi göze alan (saranam vraja), Sriman Ramaray Prabhu'nun önderliğindeki bütün Türk devoteelere sunuyorum. 

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi

   
Rev [1k] Fwd [1k]


  iMonk Tilak [4k] URL: http://www.imonk.net/turkish/03/08/03.html
Düzen: iMonk — 3 Ağustos, 2003.