Archive [2k]
Letters [2k]
Bio/Info [2k]
 

Pazartesi, 4 Ağustos, 2003

Ankara, Türkiye

İnanılmaz Azra

Küçük bir kızdan büyük soru

Türkiyede son akşamım. Pek çok devotee ve konuk son dakika sorularıyla geliyorlar, ben de elimden geldiğince fazla sayıda soruya yanıt vermeye çalışıyorum.

Ancak dersten sonradır ki, koridorda — Parama Bhakti Devi Dasi'nin on dört yaşındaki kızı Azra tarafından — bütün Türkiye turunun en derin sorusu soruluyor.

Azra sessiz, iddiasız, çekingen ve çok akıllı bir kız. Büyüyünce yazar veya oyuncu olmak istiyor, dolayısıyla belli ki yaratıcı eğilime sahip. Sorusu derin felsefeye dayanıyor, bilincin evrimiyle ilgili:

"Daha önce Tanrı'nın krallığından söz ediyordunuz — Krishna'nın Vrndavana'daki oyunlarını anlatıyordunuz — pekala ya bütün bunlar hayal ürünüyse? Ya Tanrı hayal gücümüzün ürünüyse?"

"Ah, sen Voltaire gibi düşünüyorsun. Yani 'Eğer Tanrı olmasaydı Onu yaratmak gerekecekti?' Bu nesnel evrimdir. Bizler öznel evrime inanıyoruz."

Darwin'in nesnel evrim teorisine göre, madde bilinç geliştirir. Önce nesne var olur ve onun gelişmesiyle, yaşam meydana gelir: bilinç bir tür ilksel çorbanın içindeki kimyasal maddelerin tesadüf eseri etkileşimleri sonucu ortaya çıkar ve o bilinç "Süper Bilinci" veya Tanrı'yı yaratır.

Bunun tam tersi doğrudur. Uzun uzun Srila Sridhar Maharaj'ın öznel evrimini açıklıyorum ve Azra, maddenin bilinç yaratabileceğine inanmak yerine, maddenin bilinç içerisinde bir kavram olarak var olabileceğine inanmanın daha kolay olduğunu kabul ediyor, sözlerini hemen geri alıyor.

"Peki bu ateist bakış açısını kafana kim yerleştirdi?"

"Kimse. Konuşmanızı dinledim ve merak ettim. İncelemeden, soru sormadan bir şeye inanmayı sevmiyorum."

"Ve o henüz geçen Cuma on dört yaşına girdi, dostlar!"

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi

   
Rev [1k] Fwd [1k]


  iMonk Tilak [4k] URL: http://www.imonk.net/turkish/03/08/04.html
Düzen: iMonk — 4 Ağustos, 2003.