Archive [2k]
Letters [2k]
Bio/Info [2k]
 

Cumartesi, 9 Ağustos, 2003

St. Petersburg, Rusya

Güvenli Konum

Gurudeva'nın lotus ayaklarında

Güney Afrika, İngiltere ve Türkiye'yi kapsayan iki aylık yolculuğumdan ve kısa kalışlardan sonra, burada Rusya'da, Srila Gurudeva'nın lotus ayaklarında — güvenli konumda olmak iyi.

Bir çocuk, büyüğüyle deniz kıyısına gidince gelgit dalgası yükseliyor mu, çekiliyor mu, hızlı gelen bir akıntı var mı, güçlü bir geri süpürüş var mı, taşlar kaygan mı ve suya düşebilir mi, ya da taşlarda onun ayaklarını kesebilecek ya da canını yakabilecek midyeler var mı diye endişelenmesi gerekmez, çünkü koruyucusunun dikkatli bakışları altında o her şeyi yapabilir, eğer herhangi bir tehlike ile karşılaşsa, canı yanmadan büyüğünün onu uyaracağının ya da kollayacağının bilgisiyle güvendedir.

Bununla beraber, çocuk eğer deniz kıyısına tek başına giderse, kendisini çok tehlikeli bir durumda bulacaktır. Hiçbir şeyden habersiz olan çocuk için sayısız tehlikeler vardır: koruyucusunun deneyimi olmadan, her etkinliği riskli ve tehlike dolu olacaktır.

Benzer şekilde, gurudevanın koruyucu himayesinden uzakta olunca, her adımda tehlike vardır (padam padam yad vipadam). Biz sadece onun lütfu sayesinde Krishna'nın lütfunu elde edebiliriz (yasya prasadad bhagavat-prasado); onun lütfu olmadıkça, başka umudumuz yoktur (yasya prasadan na gatih kuto 'pi).

Manevi Öğretmenimin, Srila Gurudeva'nın lotus ayaklarına tevazulu saygılarımı sunarım (vande guroh sri-caranaravindam).

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi

   
Rev [1k] Fwd [1k]


  iMonk Tilak [4k] URL: http://www.imonk.net/turkish/03/08/09.html
Düzen: iMonk — 9 Ağustos, 2003.