Arşiv [2k]
Mektuplar [2k]
Yazar/Info [2k]
 

Pazar, 14 Eylül, 2003

Vrindavan, Uttar Pradesh, Hindistan

Vrindavan

Giriş hakkı saklı

Burada Vrindavan'da çok geçmeden fark ettiğimiz birşey giriş hakkının saklı olduğudur. Vrindavan'a, zekamızı kullanıp ya da Vedaları etraflıca inceleyip davetsizce giremeyiz (na medhaya na bahuna srutena). Giriş sadece davetiyesi olanlara mahsustur: (yam evaisa vrnute tena labhyah).

Krishna'nın ilahi oyunu (lila) öylesine müstesnadır ki değil partiye davetiyesiz girmek, orada gideceğimiz mahalli bile bulamayız! Bize Lord Brahma'nın, Lord Siva'nın ve şans tanrıçası Laksmi Devi'nin bile oraya giremediği söylenir, kaldı ki bizler. O boyuta girebilmemizin yegane yolu teslimiyettir (saranagati).

O aşkın dünyaya giriş izni kazanmak için (tad viddhi) o gerçeklik boyutuyla bağlantılı olan saf bir adanmışa (jnaninas tattva-darsinah) tam anlamıyla teslim olmalıyız (pranipatena), ve eğer ona boyun eğerek soru sorarsak (pariprasnena) ve sadakatle hizmet edersek (sevaya), gözlerimizi açarak bizi kutsayacaktır (upadeksyanti te jnanam) böylelikle bizler de o yüce gerçekliğin net görüntüsüne sahip olabileceğiz (tattva-darsinah) ve tevazumuzla ve samimi hizmet ve teslimiyet halimizin marifetiyle bize o adanmışlık ülkesine giriş izni verilecektir.

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi

   
Rev [1k] Fwd [1k]


  iMonk Tilak [4k] URL: http://www.imonk.net/turkish/03/09/14.html
Düzen: iMonk — 14 Eylül, 2003.