Soquel, Kaliforniya — Perşembe, 15 Nisan


Ekadaside oruç

Bugün ekadasi. Neden özellikle bugün, ekmek, pirinç, tahıl ve diğer hububat için hep karşıkonulmaz bir arzu duyarım?

Srila Guru Maharaj'ın açıklamasına göre, dolunaydan (purnima) ve yeni aydan (amavasya) on bir gün (eka+das = 1+10 = 11) sonra bedenlerimizdeki heyecanlı rasa (su ya da sıvı) — zevk alma ve sömürme tarzındaki maddesel tuhaflık — zirveye ulaşır, bu bakımdan ayın etkisine karşı koymak için, o acayip tepkiden bizi kurtarması için oruç tutmak gereklidir.

Dolayısıyla anukalpa: besin alımını azaltma, tahıl orucu uygulama v.b. vasıtasıyla heyecan nedenini azaltırız. Zevk alma eğilimimizi dizginlemek için, duyularımızın yükselen heyecanını yatıştırmak için ayın bu iki evresi boyunca, sınırlı bir diyet tavsiye edilir.

Krishna Şahsen ekadaside zevk almaya daha fazla ihtiyaç duyar ve ihtiyaç döneminde hizmetin değeri daha fazladır. Krishna'nın zevk alma yaklaşımı en fazla olduğunda, biraz hizmet en fazla ödülü çekecektir. Daha az yiyerek ve Krishna'nın hoşnutluğu için gereksinimleri sağlayan devoteelere daha fazla hizmet ederek, hizmet yatırımımızın karşılığını artırabiliriz.

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


Soquel, Kaliforniya — Pazar, 18 Nisan

Sri Gadadhara Pandit

Bugün amavasya, yeni ayın göründüğü gün. Bir yandan da Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu'nun en yakın refakatçilerinden birinin, Srila Gadadhara Pandit'in göründüğü gün.

İlahî Aşkın Altın Volkanı'nın giriş bölümünde, Srila Sridhar Maharaj Gadadhara Pandit'in durumunu şöyle yüceltir:

Srila Gadadhara Pandit, Jagannath Puri'de, Tota-Gopinath tapınağında Srimad Bhagavatam okurdu, Sriman Mahaprabhu ve Swarup Damodar ile Ramananda Raya gibi büyük adanmışlar da onun dinleyicileri idiler:

nilambhodhi-tate sada sva-viraha-ksepanvitam bandhavam
srimad-bhagavati katha madiraya sanjivayan bhati yah
srimad-bhagavatam sada sva-nayanasru payanaih pujayan
gosvami-prabaro gadadhara-vibhur-bhuyat mad-eka-gatih

"Gadadhara Pandit, uçsuz bucaksız mavi okyanusun kıyısında, Kendinden (Krishna'dan) ayrı olmanın büyük ıstırabıyla kıvranan Sri Chaitanya Mahaprabhu'ya Srimad Bhagavatam okurdu. Gadadhara Pandit acı çeken dostunu sarhoş edip rahatlatmak için krsna-lila şarabı sağlardı. Okudukça da Srimad Bhagavatam'ın sayfalarına çiçek sunuları gibi gözyaşları dökülürdü. Gadadhara Pandit'i, Goswami'lerin en üstününü, o ışık saçan şahsiyeti hoşnut etmek, bu kitabı yazmamdaki tek amacım olsun."

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


Önceki  |  Arşiv  |  En son Blog  |  İlk 10  |  Yeni  |  Sonraki

URL: http://www.imonk.net/turkish/04/april3.html
Düzen: iMonk — 21 Nisan, 2004.