Karakas, Venezuela — 19 Kasım, Cuma


Sebatın ödülü

Srila Gurudeva'yı görmek için kaldığımız eve, Purujit Prabhu'nun evine, öğleden hemen sonra — kadın, erkek, çocuk — on altı adanmıştan oluşan bir grup geliyor. Batı kıyısı komşusu Kolombiya ve Peru'dan gelmişler.

Srila Gurudeva öğleden sonraki kısa uykusundan uyandıktan az sonra geliyorlar. Ev sessiz; Krishna ailesine harinama maha-mantra ile on adanmış daha inisiye eden ve ardından yirmi dört erkek ve on sekiz kadın adanmışa gayatri mantrayı vererek kırk iki ikinci inisiasyon gerçekleştiren Srila Gurudeva için oldukça hareketli ve yorucu geçen sabahtan sonra adanmışların çoğu gitmiş bulunuyor.

Ateş adağı töreninden arta kalanlar avluda hâlâ için için yanarken, on altı adanmış Srila Gurudeva'ya takdim ediliyor. Öğreniyoruz ki Srila Gurudeva'yı görmek için bir hafta önce gelmeye çalışmışlar, ama tüm kağıtlarının ve vizelerinin usulüne uygun olduğuna hükmedilene kadar yedi gün boyunca Kolombiya/Venezuela sınırında alıkoyulmuşlar.

Eğer ben seyahatlerim sırasında — özellikle de Srila Gurudeva'yı görmeye giderken — gecikmelere maruz kalsaydım ruh halim karanlık olurdu ve yüksek sesle, uzun uzun şikayet ediyor olurdum, dolayısıyla Sripad Janardan Maharaj tarafından Srila Gurudeva'ya takdim edilmek için beklerken ve uyum içinde saygılarını sunarken grubun ne kadar sakin olduğunu görmek beni etkiliyor. Yedi-günlük gecikme unutuluyor, onlar sonunda Srila Gurudeva'nın darshanına sahip olma fırsatını elde ettikleri için sevinçliler.

Kendileri bilmiyor ama bir haftalık gecikme onların lehine işledi; eğer, planlandığı gibi, daha erken gelmiş olsalardı, Srila Gurudeva'yı görmeye çalışan kalabalığın parçası olacaklar, akın akın gelenlere karışacaklardı, ama buradaki, Venezuela'daki son günümüzün (yarın sabah erkenden Meksika'ya gitmek üzere ayrılacağız) öğle sonrası geldikleri için Srila Gurudeva'nın programında hiçbir etkinlik bulunmuyor dolayısıyla yaklaşık iki saat onun çok özel darshanını elde ediyorlar.

Srila Gurudeva'ya Kolombiya'da İspanyolca olarak bastıkları üç broşür ve dört kitapçık — İlahi Mesaj (The Divine Message), İçsel Doyum (Inner Fulfillment), Özgün Kaynak (The Original Source) ve Adanmışlık Bekçisi'nin (Guardian of Devotion) kısa versiyonunu — sunuyorlar. Aynı zamanda Srila Gurudeva'ya bir sürü küçük armağan veriyorlar ve Kutsal Lütuflarıyla fotoğraflar çektirirken poz veriyorlar. Srila Gurudeva onları görmekten çok mutlu oluyor ve hizmetleri ve bağlılıkları hoşuna gidiyor.

Srila Guru Maharaj'ın anlattığı Mahabharata'daki öykü aklıma geliyor. Sukadev Goswami'nin Kral Janaka'yı görmeye gittiği zaman başkentin yedi kapısından her birinde yedi gün boyunca nasıl alıkoyulduğunu hatırlıyorum...

Gurudeva'mızdan bir süre için ayrı kalabiliriz (bu adanmışlardan bazıları Srila Gurudeva'nın Kolombiya'ya 1993 yaptığı en son ziyaretten bu yana onu görmemişler) ve pek çok engel onun kutsal darshanını elde etmemize imkan vermeyebilir, ama eğer girişimimizde sebat edersek, eğer samimi isek, ödül tahminlerimizden çok daha büyük olur.

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


Önceki  |  Arşiv  |  En son Blog  |  İlk 10  |  Yeni  |  Sonraki

URL: http://www.imonk.net/turkish/04/november3.html
Düzen: iMonk — 19 Kasım, 2004.