Santa Cruz, Kaliforniya — Salı, 6 Ekim


Gerçek haliyle korumak

Her Perşembe akşamı 7:30 da Santa Cruz şehir merkezinde, Veteran's Memorial Hall'da Sarvabhavana Prabhu Bhakti Yoga üzerine ders veriyor. Bu akşam benden konuk konuşmacı olmamı istedi.

Biraz erken geliyoruz ve bizler hazırlık yaparken ve konuklar içeriye birer birer girerken kitap masasının üzerinde benim bu akşamki konuşmamı duyuran bir el ilanı görüyorum:

Yaşamın Fırsatı!
Akinchan Maharaj Rusya & Hindistan'dan döndü

Akinchan Maharaj bu yaşamın gerçeği ve sınırsız olanakları karşısında büyük coşku duyan ülkelere yaptığı fiziksel ve ruhsal gezilerini sizlerle paylaşacak. Onunla beraberken sevgiyi ve coşkuyu ve olağanüstü zarif gücü hissedin...

Bu kadarı biraz fazla, değil mi? Bu şeyleri kim yazıyor?

Aslında, bu el ilanı Glen tarafından hazırlandı, o inisiasyon almamış olan samimi bir adanmıştır ve geçen yılki Dünya Turu sırasında Srila Gurudeva ile birlikte Venezuela'ya gitmişti. Glen bu ilanları her hafta tasarlar, basar ve dağıtır ve her hafta, Sarvabhavana Prabhu'ya göre katılımcıların sayısı artar. Bu akşam otuz kişi geldi: bugüne kadarki en büyük kalabalık.

Bildiğiniz gibi, Rusya ve Ukrayna'ya yapmış olduğum konuşma turunda Bhakti Yoga Ustası (Мастером Бхакти-Йоги) olarak reklamım yapılmıştı! Kim böylesine bir reklamı doğrulayacak tarzda yaşayabilir?

Cevap, hiç kuşkusuz, kimse bunu başaramaz olacaktır, dolayısıyla bu tür şeylerin kafanızı karıştırmasına izin veremezsiniz. Ben buraya kendi prestijim için değil, Srila Gurudeva ve Srila Guru Maharaj tarafından son derece cazip bir şekilde sunulan Krishna bilincinin güzel kavramını sadakatle temsil ederek bilincimi arındırmaya çalışmak için geldim.

Sahip olduğum herşeyin Srila Gurudeva tarafından verilmiş olan cömert bir armağan olduğunun bilincinde olduğum sürece — yani bu armağanın onun serveti, onun malı olduğunu ve her an geri çekilebileceğini idrak ettiğim sürece — bu türlü ünlenmekten (pratishta) etkilenmem...

Krishna bilinci hakkında ne biliyorum? O kadar acizim (keşke insanlar çatı katındaki üstü örtülü Akinchan Maharaj'ın Portresi'ni görebilselerdi!) ve kendim ihtiyaç içindeyim ki... Ne cüretle başkalarına Krishna bilinci hakkında konuşma yapabilirim?

"Onunla beraberken sevgiyi ve coşkuyu ve olağanüstü zarif gücü hissedin..." Ha ha. Glen'in cesaretini kırmadan veya onu incitmeden bu ifadeyi hafifletmesini ona nasıl söyleyebilirim diye düşünüp dururken, kendimi girişteki duyuru panosunun önünde buluyorum.

Hiç duymadığım çok sayıdaki yoga türleri — Integral Yoga, Forrest Yoga ve hatta Adapted Yoga! — beraberinde şu ilanlar da var, "Yoga, Sesle Şifa ve Özbeni Keşfetme," "kadim geleneklerin mistik kişileri tarafından uygulanan ruhsal şifa" üzerine kurulu "ruhu geri kazanma, spiritüel olarak bağlardan kurtulma ve inancı yeniden şekillendirme" vaad eden "Spiritüel Şifacı ve Medikal Sezgi" ve belki de içlerinde en sinsi olanı "sizi derin meditatif hâle ve rahatlama durumuna götürecek olan kutsal tohum hecelerin, mantraların ve geleneksel Hint ve Brezilya zikirlerinin" kullanıldığı "Adanmışlık Zikri" ya da "sesli meditasyon".

Çok sayıda izm'ler, çok sayıda yanlış kavramlar dikkatimizi çekmek için birbirleriyle yarışıyorlar! Çok fazla şarlatan yılan yağı çığırtkanlığı yapıyor. Ve alan kişilerin sayısı da az değil! (Bu "tedaviler"in bedeli $6-$125 arasında değişiyor.) Kandıranlar ve kandırılanlar (jivo jivasya jivanam).

İçimden öfkenin yükseldiğini hissediyorum. Bu insanlar yoga hakkında ne biliyorlar? Yogayı fiziksel bir travestiye indirgediler... yozlaştırdılar ve geçim sağlamak, başkalarını sömürmek için uyarladılar. Oysa benim vermeye geldiğim şey gerçek: Bhakti Yoga ya da Adanma Yogası.

O zaman şunu kabul etmek gerekir: "Evet! Ben, Gurudeva'mın lütfuyla, bu konuda gerçekten birşeyler biliyorum." Aksi halde onun adına vaaz vermek, bilincinizde devrim yaratmaya çalışmak için neden gönderileyim?

Bağırmak istiyorum: "Kandırılmayın! Size yardım edebilecek birini tanıyorum. Sizden birşey istemiyorum. Sadece dikkatinizi bir saat kadar bana yöneltin ve bana Gurudevam tarafından verilen Tanrısal boyutun bu güzel Krishna bilinci hakkında ne düşüneceksiniz görün..."

jnane prayasam udapasya namanta eva
jivanti san-mukharitam bhavadiya-vartam
sthane sthitah sruti-gatam tanu-van-manobhir
ye prayaso 'jita jito 'py asi tais tri-lokyam

Bu akşam vermek üzere buraya geldiğim şey bana ait bir spekülasyon değil (jnane prayasam udapasya). Hiçbir iyi niteliğe sahip olmadığım doğru olsa da (sthane sthitah), ikna oldum ki (ye prayaso) Krishna bilinci hakkında Sri Guru ve Vaishnava'dan (jivanti san-mukharitam bhavadiya-vartam) az da olsa boyun eğerek (namanta eva) duyduğum ve anladığım (sruti-gatam) o şey, herhangi bir samimi arayışçının bilincinde devrim yaratabilir ve böylece onları bu maddesel dünyaya bağlayan fiziksel, zihinsel ve düşünsel sınırlardan (tri-lokyam) kurtarabilir, bilincin o arınmış hali (apy asi tais) onlara, normalde girilmesi imkansız olan (jito), Güzel Gerçeğin bilinç üstü boyutuna girilecek anahtarı verir (ajita)...

Yerimi alıyorum ve çok kesin, mantıklı, bilimsel ve güçlü bir ifadeyle — Srila Gurudeva'dan aldığım otorite doğrultusunda — ruhun yapısı ve bilincin öznel evrimi hakkında konuşmaya başlıyorum...

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


Önceki  |  Arşiv  |  En Son Blog  |  İlk 10  |  Yeni  |  Sonraki

URL: http://www.imonk.net/turkish/05/october1.html
Düzen: iMonk — 6 Ekim, 2005.