San Jose, Kaliforniya — Çarşamba, 11 Nisan


Tanrı Katına Dönüş

Neden, "Tanrı Katına Dönüş" (Back to Godhead) diyoruz? Bu deyimi Batıya Srila Prabhupad getirdi, Srila Sridhar Maharaj ve Srila Govinda Maharaj da sıklıkla kullanırlar, ama anlamı nedir? Neden sadece, "Tanrı'ya dönüş" denmiyor? Neden "Tanrı Katı" sözcüğünü kullanıyorlar?

İngilizce sözlük, tanrı katı (godhead) sözcüğünü şöyle tanımlıyor: "isim, (genellikle — İngilizcedeki belirtili tanım edadı ile — the Godhead olarak geçer), Tanrı; tanrılık, uluhiyet; Tanrı'nın, soyut olduğu kabul edilen, karakteristik ve ilahi yapısı" — ancak ben 1981 yılında, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupad'ın Bhagavad Gita Aslının Aynı (Bhagavad Gita As It Is) adlı eserini okumadan önce bu sözcüğü hiç görmemiştim ve duymamıştım.

"Yuvaya Dönüş, Tanrı Katına dönüş" deyimini ilk kez okuduğum zaman ve Bhagavad Gita'da ve Srila Prabhupad'ın diğer kitaplarının çoğunda Tanrı'dan ya da Krishna'dan "Tanrı Katının Yüce Şahsiyeti" olarak söz edildiğini gördüğüm zaman, Tanrı Katının memba gibi birşey olduğu düşüncesine kapıldım: nasıl ki memba "bir akarsuyun kaynağı veya pınar başı ise; en önemli ve bereketli bir kaynak ise, bir başlatan ise, bir şeyin özgün kaynağı ise," Tanrı Katı da, bizim Tanrı veya Tanrılık hakkında sahip olduğumuz herhangi bir kavramın özgün kaynağının Krishna olduğu anlamına gelmeliydi...

Çok sayıda (gayrişahsi ve şahsi) Tanrı kavramı vardır — Allah, Brahman, Yüce Mutlak Gerçek; Jehovah, Brahma, Shiva, Vishnu, Krishna — ancak tanrılığın, uluhiyetin Krishna kavramı Yüce Mutlak Gerçeğin bir Şahıs, bir Zat olduğunu öne sürer: Tanrı Katının Yüce Şahsiyeti. Tanrılığın (Tanrı Katının) hangi kavramına sahip olursak olalım Krishna membadır — özgün kaynaktır.

Srila Sanatan Goswami'nin Brihad-Bhagavatamritam adlı kitabını okuduğumuzda, Sri Narada Muni, aşkın ruhani dünyaya doğru gitgide daha yükseklere yolculuk yaparken — gerçeğin bilinçli ülkesine gitgide daha derinden dalarken, bize tanrılığın daha yeni ve daha ileri kavramları sunulur — ve en nihayet bize gösterilir ki tanrılığın Krishna kavramı, Vrindavan'daki Krishna, en yüksek kavramdır: tanrılığın ya da Tanrı Katının bütün farklı kavramlarının ve çeşitli mertebelerinin membaıdır, yani en başta gelen kaynağıdır.

Felsefelerin ve dinlerin çoğu, tanrılığın soyut kavramı ile boğuşurken ("Tanrı Işıktır" ya da "Tanrı Sevgidir" ya da "Yüce Mutlak Gerçek," v.b.), tanrılığın Krishna kavramı bize kesin olarak gösterir ki, Tanrı'nın Krishna olarak şahsi, zati kavramında bile, Dwaraka, Mathura ve Vrindavan'ın adanmışlarının Onu idrak ediş şekillerine göre, süptil mertebeler ve bilinç dereceleri vardır.

Ve hatta orada, Lord Krishna'nın ebedi, mutluluk dolu, şahsi ikametgahı — aşkın ruhani ülkenin en yüksek bilinç boyutu! — Goloka Vrindavan'da bile, Sri Krishna'ya Vrindavan ormanında, Govardhan Tepesinde ve Radha-Kunda'da hizmet veren Gopilerde, gelişmekte olan bilinç hiyerarşisi ile karşılaşıyoruz!

Dolayısıyla benim — Srila Prabhupad, Srila Sridhar Maharaj ve Srila Govinda Maharaj'ın atıfta bulundukları şekliyle — "Tanrı Katı" anlayışım, bu ifadenin sadece Krishna anlamına gelebileceği doğrultusundadır, çünkü gelişmekte olan "yuvaya dönüş, Tanrı Katına dönüş" yolumuzda, Sri Krishna'yı, "Tanrı Katının Yüce Şahsiyetini" (Tanrı'nın Şahıs, Zat haliyle Kendisini) dinamik arayışımız sırasında, Tanrı farkındalığının hangi bilinç düzeyinde ya da aşamasında olursak olalım, onlar bize Krishna'nın Özgün Kaynak, Ezeli Lord olduğunu göstermiş bulunuyorlar.

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


San Jose, Kaliforniya — Çarşamba, 14 Nisan

Tanrı ve "Tanrı Katı"

Bir okuyucu bana Srila Sridhar Maharaj'ın Harikulade Bir Dokunuş adlı yazısından bu alıntıyı göndermiş. Tanrı ve "Tanrı Katı" adlı bölümde, Srila Guru Maharaj şu açıklamayı yapıyor:

Hristiyan "Tanrı" kavramından sakınmak için, Guru Maharaj'ımız, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupad, "Tanrı Katı" kelimesini kullandı. Tanrı Mutlak'ın belli bir kavramıdır, ama Tanrı Katı Bhagavat'ı, ya da Tanrı'nın arka plandaki kavramını temsil eder ki bu Svayam Bhagavan'dır: Yüce Lord'un Kendisidir. O halde, "Tanrı'ya dönüş"ten çok, "Tanrı Katına dönüş."

Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj [Prabhupad], Gurudevimiz, Srila [Bhaktisiddhanta Saraswati] Prabhupad'ın ayrılışından sekiz yıl sonra, bu anlayışın değerini takdir ederek, 1944 yılında spiritüel dergisini bu fikir doğrultusunda adlandırdı. Tanrı Katına Dönüş: [sahip olduğumuz] yuva oradadır...

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


Önceki  |  Arşiv  |  En Son Blog  |  İlk 10  |  Yeni  |  Sonraki

URL: http://www.imonk.net/turkish/07/april2.html
Düzen: iMonk — 14 Nisan, 2007.