Johannesburg, Güney Afrika — Çarşamba, 19 Eylül


Sri Radhastami

Bugün Srimati Radharani'nin göründüğü en uğurlu gün. Gurularımız bize bu günü Vaishnava takvimimizde en önemli gün olarak — hatta Lord Krishna'nın göründüğü günden daha da önemli bir gün olarak! — takdir etmeyi öğrettiler çünkü biz Krishna ile sadece hizmet yoluyla ilişki isteriz, Srimati Radharani ise "Hizmetin Sahibesidir."

Srila Sridhar Maharaj, gayatri mantra ile ilgili eşi bulunmaz ve daha önce görülmemiş açıklamasında, bize göstermiştir ki, bizi Krishna'nın hizmetiyle görevlendiren Srimati Radharani'dir, ya da Onun bu dünyadaki görevlisi, Sri Guru'dur (bhargo devasya dhimahi).

Ve Srila Govinda Maharaj, Srila Guru Maharaj'ın sampradayamıza yapmış olduğu benzersiz katkı üzerinde derin meditasyon yaptıktan sonra, Sri Chaitanya Saraswat Math logosunu, açıkça şunu ilan etmek üzere tasarladı:

gayatri muralista-kirtana-dhanam radha-padam dhimahi

"Krishna'nın flütü yalnızca Srimati Radharani'nin lotus ayaklarına hizmetin şarkısını söyler."

Srimati Radharani'nin sampradayamızdaki konumu yücedir. O olmadan, Lord Krishna'nın Kendisi bile bize cazip gelmez. Krishna bilinci, Srimati Radharani'siz bir Krishna bilinci değildir, çünkü Krishna'nın lütfunu tam anlamıyla cezbedebilen sadece Odur. En üstün özlemimiz, en üstün kazancımız ve en üstün doyumumuz sadece Onun lotus ayaklarına hizmette bulunacaktır (radha-padam dhimahi).

Hare Krishna maha-mantrayı ilk kez zikretmeye başladığımızda,

hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare
hare rama hare rama rama rama hare hare

bunun, bizleri Kendi hizmetiyle görevlendirsin diye Krishna'ya ettiğimiz dua olduğunu düşünürüz, ama bilincimiz geliştikçe, Krishna bilincinde ilerleme kaydettikçe fark ederiz ki, bu aslında Her Şeyi Cezbeden Lord'una (Krishna'ya) yaptığı Kendi hizmetinde bizleri görevlendirmesi için Srimati Radharani'ye (Hara) kalpten gelen bir yakarıştır.

Srimati Radharani'ye hizmet etmeden Krishna'ya hizmet etmek imkânsızdır, üstelik biz "Hizmetin Sahibesine" hizmet etmeden "Aşk Tanrı'sına" hizmet etmek istemeyiz. Srimati Radharani'ye, Krishna'nın sevgilisi olduğu için ibadet etmeyiz: Krishna'ya, Srimati Radharani'nin sevgilisi olduğu için ibadet ederiz!

Gurularımız bize tinselliğin en üstün kavramının Hari-Hara (Radha-Krishna) olduğunu ve en üstün Krishna kavramının Vrindavan'daki Krishna olduğunu göstermişlerdir, bu nedenle Hare Rama zikrederken Rama, Lord Ramachandra'ya, hatta Lord Balaram'a atıfta bulunamaz. Hare Krishna mantranın en üstün kavramına göre, Rama sadece Krishna anlamına gelebilir, çünkü Hara sadece Krishna'ya hizmet eder. Srimati Radharani, sadece Radha-Ramana Rama'nın, yani Krishna'nın, (Srimati Radharani'ye raman, yani zevk verenin) hizmetiyle meşguldür.

Srila Guru Maharaj'ın ve Srila Gurudeva'nın lütfularıyla, Hare Krishna maha-mantra zikrettiğimiz zaman bunu anlıyoruz, doğru kavram, duamızın gerçek anlamı budur:

"(Hare) Ey Srimati Radharani (Krishna) için olan Kendi hizmetinde lütfen beni hizmetkârın olarak görevlendir. (Hare) Ey Hizmetin Yüce Sahibesi, Sevgilin, Radha-Ramana (Rama) için olan hizmetinde, az da olsa bir şekilde, sana destek olmama lütfen izin ver."

Bütün övgüler Srimati Radharani'nin olsun!

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


Önceki  |  Arşiv  |  En Son Blog  |  İlk 10  |  Yeni  |  Sonraki

URL: http://www.imonk.net/turkish/07/september3.html
Düzen: iMonk — 19 Eylül, 2007.