Archive [2k]
Letters [2k]
Bio/Info [2k]
 
5 Mayıs, Pazartesi, 2003

Guru Bhakti

İhtiyacımız olan yegâne şey


Bugün, daha önce hiç duymadığım bir Vaishnava tanımı duydum: "Vaishnava Krishna'nın sevdiği kişidir."

Bu beni şöyle düşündürdü: Krishna kimi sever? Bütün saf azizlerin (kintu prabhor) Krishna için en değerli olduğu konusunda birleştikleri kişi kimdir (priya eva tasya)? Gurudeva.

Eğer sırf Gurudeva'mızı hoşnut etmeye çalışırsak her şeyi elde ederiz. Göz önünde bulundurmamız gereken ilk şey şu olmalıdır: "Guru Maharaj'ımı nasıl memnun edebilirim?" Eğer Guru ve Vaishnava'nın teveccühünü kazanabilirsek, Krishna bilincinde hızlı ilerleme kaydedebiliriz: chadiya vaisnava-seva nistara payeche keba. Saf bir adanmışa hizmet etmeden, ruhani yaşamda ilerleyemeyiz.

Ayrıca Goswami Maharaj'dan da bugün Sripad Bhakti Premik Siddhanti Maharaj'ın övgülerini duydum. "O bizim istediğimiz şeye: guru bhaktiye sahip." Goswami Maharaj, Srila Gurudeva'nın Siddhanti Maharaj'la ilgili şu sözlerini aktardı: "Eğer benim öğrencilerim onun ayak tozunu baş tacı yaparlarsa, hızlı ilerleme kaydederler."

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


   
Rev [1k] Fwd [1k]


  iMonk Tilak [4k] URL: http://www.imonk.net/turkish/03/05/05.html
Düzen: iMonk — 5 Mayıs, 2003.