Archive [2k]
Letters [2k]
Bio/Info [2k]
 
Çarşamba, 7 Mayıs, 2003

Krishna'yı Arayış

Krishna'yı görmemek nasıl olur


Dün akşam bu tuhaf rüyayı gördüm — bir yerdeyim, bana Dwaraka'ymış gibi gelen bir tür kentteyim, ancak burada yaşayanların hepsi Batılı adanmışlar...

Orada heyecan bol, çünkü Krishna bugün (kim olduğunu bilmediğim) kızlardan biriyle evlenecek. Herkes sağa sola koşturarak düğün için hazırlık yapıyor.

Ben "Bu düğüne kesinlikle gitmem gerekir, çünkü eğer Krishna'yı görürsem maddesel yaşamım sona erecek; bütün maddesel arzularım Krishna'nın saf aşkında eriyecek," diye düşünüyorum.

Bu nedenle düğünden önce Krishna'yı görmeye çalışmak için binbir türlü bahane buluyorum. Çiçek toplamak ve Krishna'nın düğüne hazırlandığı odaya gitmek gibi budalaca şeyler yapıyorum, kapısını çalacağımı ve O açınca, "Şey, bunlara ihtiyacınız var mıydı?" türünden ipe sapa gelmez birşeyler söyleyeceğimi düşünüyorum.

Aptal, aptal, aptal! (Hey, bu gerçekten bir rüya!)

Elbette, Krishna benim geçkin çiçeklerime ihtiyaç duymayacak, ama benim bahanem işe yaramış olacak — Krishna'yı görmüş olacağım!

Ah, ancak Krishna'yı görmek o kadar da kolay değil — hatta rüyada bile! Rüya süresince benden hep bir adım ilerde. Ben odasına çiçeklerle girince, orada yok. Hizmetkârları terziye gittiğini söylüyorlar. Ben terziye gidince, Krishna başka bir yere gitmek üzere çoktan ayrılmış.

Sonunda, rüyada çokça "havanda su dövdükten" sonra, Krishna'yı hiç göremeden uyanıyorum.

Karanlıkta, düş kırıklığına uğramış halde yatıyorum. Krishna'yı görmediğim için değil, Onun adanmış kullarına hizmet etmeksizin, Onu bu derece ucuza görmek istediğim için düş kırıklığı yaşıyorum.

Ben pek çok şey olabilirim, ama bir sahajiya değilim. Neden Krishna'nın bu kadar kolay, bu kadar ucuza görülebileceğini düşündüm? Srila Guru Maharaj ve Srila Gurudeva hizmet, hizmet, hizmet üzerinde durmuşlardır, oysa ben rüyamda Krishna'nın adanmış kullarına hizmeti göz ardı ederek adanmışlığa kestirme yoldan gitmek istedim, Onun adanmış kullarına hizmetten kaçmak, Krishna'yı doğrudan görmek istedim.

Bu rüya olduğu halde, düş kırıklığı içindeyim çünkü Krishna ile yüz yüze gelmek istedim, kandırmak istedim, Onu hizmet yoluyla görmeye çalışmak istemedim. Rüyada olsa bile, bilmiş olmam gerekirdi diye düşünüyorum:

atah sri-krsna namadi
na bhaved grahyam indriyaih
sevonmukhe hi jihvadau
svayam eva sphuraty adah

"Krishna'nın kutsal adının, formunun, niteliklerinin ve oyunlarının tümü aşkındır ve bu nedenle benim fiziksel ve zihinsel duyularımla görülemez, dokunulamaz veya anlaşılamaz. Sadece, Guru ve Vaishnava'ya hizmet etme konusundaki samimi arzu, dilimin Krishna adını telaffuz etmeye başlamasına ve Onun aşkın formunu, niteliklerini ve oyunlarını anlık da olsa görmeme izin verir."

İç çekme. Bilincim arınmadan önce, daha katetmem gereken çok yol var...

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


   
Rev [1k] Fwd [1k]


  iMonk Tilak [4k] URL: http://www.imonk.net/turkish/03/05/07.html
Düzen: iMonk — 7 Mayıs, 2003.