Soquel, Kaliforniya — Cumartesi, 17 Aralık


Umutsuz...

Bugün sevgili Srila Gurudeva'mızın, Kutsal Lütufları Om Vishnupad Sri Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj'ın kutsal zuhurunun 76. yıldönümüdür.

om ajnana-timirandhasya / jnananjana-salakaya
caksur unmilitam yena / tasmai sri-gurave namaha

Ruhani dünya (om) benim için karanlıktır (ajnana-timirandhasya) çünkü gözlerim maddesel arzudan kör oldu. O halde izin ver öğretmenim, sana teslim olayım (tasmai sri-gurave namaha), sen çözülmesi imkansız olan karmaşık Gordion düğümünü aşkın bilginin kılıcıyla ikiye ayırarak (jnananjana-salakaya), kendi koyduğum o engeli gözlerimden kaldırabilirsin (caksur unmilitam yena).

Arzunun kendi gözümde olduğunu, bu dünya ile ilgili doğru bir değerlendirme yapmamı engelleyen şeyin arzu örtüsü olduğunu artık biliyorum ve biliyorum ki arzudan (yanılgıdan) özgür olma çabam, yaşamımın geri kalan kısmını ne kadar samimiyetle (pranipatena) senin talimatlarına adadığıma (pariprasnena) ve o ideale (sevaya) ne kadar samimiyetle hizmet etmeye çalıştığıma bağlıdır. Bhagavad Gita'da (4:34) Krishna der ki:

tad viddhi pranipatena / pariprasnena sevaya
upadeksyanti te jnanam / jnaninas tattva-darsinah

"Neyin ne olduğunu anlamak için (tad viddhi) Yüce Mutlak Gerçeğin doğrudan idrakine sahip olan saf bir devoteeye (jnaninas tattva-darsinah) tam anlamıyla teslim olmak gerekir (pranipatena) çünkü eğer o senin itaatkar (pranipatena) sorularından (pariprasnena) ve o daha üstün gerçeklik boyutuna hizmet etme arzundan (sevaya) hoşnut kalırsa seni 'fani oluşun ötesindeki bilgi'yle kutsar (upadeksyanti te jnanam)."

Oysa ben inatla bu dünyayı hep nesnel olarak görmekte ısrar ettiğim için ("görmek inanmaktır!") bana göstermeye çalıştığın o gerçek öznel dünyayı bir nebze olsun göremiyorum. İnancım olmadığı için "göremiyorum" — oysa sadece inanç bana yardım eder ("inanmak görmektir"). Umutsuzum!

Sen, gurudeva, kayıp hizmetkarlarını aramak için bu günde dünyaya geldin. Ben sadece kayıp değil aynı zamanda körüm de... nasıl kurtarılacağım ki?

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


Soquel, Kaliforniya — Pazartesi, 19 Aralık

Şans Yıldızları

Bugün, param-gurudeva'mızın, Kutsal Lütufları Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupad'ın ayrılış yıldönümü.

"Gaudiya Vaishnava semasındaki bu en parlak yıldız" artık gözle görünmese de karanlıkta değiliz: her zaman olduğu gibi, öğreti zinciri çizgisi (guru-parampara'mız) içerisinde bir ışık söndüğü zaman, bize yol göstermeye devam etmek için, yolumuzu aydınlatmak için bir başkası onun yerini alır...

Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gökyüzünü en iyi ve en parlak yıldızlarıyla donattı ve özellikle de iki yıldızla — Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupad ve Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj — onlar öylesine parladılar ki, ta buradan, Batıdan bile görülebildiler.

Ve o yıldızların her ikisi de, kendi yıldız öğrencileri olan ve onlardan sonra dünyamızın karanlığını kovacak olan Kutsal Lütufları Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj'ın doğuşuna dikkat çektiler ve önceden haber verdiler...

Dolayısıyla bugün bizler, onların ışıkları sayesinde, o yüce Vaishnava yıldız ile, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupad ile bağlantı sağlamanın iyi şansına sahip olduğumuz için "şans yıldızlarımıza şükrediyoruz".

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


Önceki  |  Arşiv  |  En Son Blog  |  İlk 10  |  Yeni  |  Sonraki

URL: http://www.imonk.net/turkish/05/december3.html
Düzen: iMonk — 19 Aralık, 2005.