Soquel, Kaliforniya — Çarşamba, 7 Aralık


Sorular (ve cevaplar)

Aradığım bütün soruların cevaplarını en nihayet, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupad'ın Bhagavad Gita—Aslının Aynı adlı kitabında buluncaya kadar yirmi sekiz yaşımı biraz geçmeyi beklemek zorunda kalmıştım.

Eskiden soru cevap derslerinde cennet ve cehennem ve ebediyetle ilgili olan ve Peder Carey'i çok telaşlandıran bütün sorularım Vedalar'da — özellikle de Gaudiya-Vaishnava düşünürler tarafından — apaçık ve kapsamlı bir şekilde cevaplandırılmıştı. Artık "Bu bir sırdır," türünden şeyler bitmişti!

Bhagavad Gita Vedik bilginin ilk okuma kitabıdır, ancak herhangi bir ayeti, benim soru cevap derslerinde öğrendiğim her türlü şeyden çok daha derindir.

Örneğin, ben her zaman şunları bilmek istemişimdir: Ben kimim? Neden buradayım? Neden Tanrı'dan ayrıldık? Neden baştan beri hep birlikte, mutlu mutlu cennette yaşamadık? Neden buraya gelmek zorunda kaldık? Buradan nasıl çıkabiliriz?

Ve kısa bir süre önce Bhagavad Gita'yı yeni baştan okurken şu bir tek ayetin (8:6) bütün bu sorulara cevap verdiğini aniden fark ettim.

yam yam vapi smaran bhavam / tyajaty ante kalevaram
tam tam evaiti kaunteya / sada tad-bhava-bhavitah

"Ey Kunti'nin oğlu (kaunteya), bedeni terk ederken (tyajaty ante kalevaram) onlar hangi varlık halini hatırlarlarsa (yam yam vapi smaran bhavam) kuşkusuz o hali elde ederler (tam tam evaiti) çünkü onların zihinleri durmadan bu tür düşüncelere yoğunlaşmıştır (sada tad-bhava-bhavitah)."

Bu ayette görüyoruz ki ruh maddeden bağımsızdır, bizler — jiva ruhlar ya da bilinçli canlı varlıklar — kaba fiziksel bedenlerimize ve ince zihinlerimize aşkınızdır ve bir yaşamın nihayetinde (tyajaty ante kalevaram), bizlerin (ölümsüz runların) saplanıp kaldığımız fantezilerdeki gelip geçici, uydurma bir rolü oynamaya devam etmemizi sağlamak için (sada tad-bhava-bhavitah), bir sonraki maddesel bedenin kaba şahsiyetini üreten (tam tam evaiti), zihnin ince karakteridir (yam yam vapi smaran bhavam).

Burada, Krishna (Tanrı) arkadaşı Arjuna'ya (Kunti'nin oğluna) şu açıklamayı yapıyor; fiziksel beden ruhun yanılgısının (yam yam vapi smaran bhavam) biyolojik bir ifadesinden ibarettir (tam tam evaiti) — ölüm zamanındaki (tyajaty ante kalevaram) zihniyetimizin kaçınılmaz ürünüdür (sada tad-bhava-bhavitah).

Maya (yanılgı) tarafından tutsak edildiğimiz için ve bu iştah kabartan yanıltıcı çevreyi sonsuz çeşitlilikteki yollarla, bencilce sömürmek ve kullanmak arzusunda olduğumuz için (sada tad-bhava-bhavitah), bu gerçek dışı dünyadaki düşlerle dolu rolümüzü sürdürmemizi sağlamak üzere (yam yam vapi smaran bhavam), o belli önyargılar ve özlemler için özenle tasarlanmış olan (tam tam evaiti) bir başka biyolojik organizmaya göç etmeye zorlanırız (tyajaty ante kalevaram).

Bir başka deyişle, dünya zihindedir (bhava-bhavitah) ve zihnimiz duyusal zevkle meşgul olduğu için ve bu düşsel dünyada temsili olarak deneyimlediğimiz zihinsel ve entellektüel uyarının büyüsü altında olduğumuz için (sada tad-bhava-bhavitah), o yanılgı ortamının sürgit keşfedilmesi ve sömürülmesi adına (yam yam vapi smaran bhavam), ölüm zamanı bir bedenden diğerine göç ederken, ya da bir dünyadan diğerine geçiş sırasında (tyajaty ante kalevaram) uygun bir maddesel beden alırız (tam tam evaiti).

Çıkmazda oluşumuzun yegane sorumlusunun kendimiz olduğunu anlar anlamaz — yani bu maddesel ortamı sömürme arzumuzun ona tutsak olmamızın nedeni olduğunu anladığımızda — azat olmayı hak ederiz.

Bu net olarak, ayet ayet Bhagavad Gita'da açıklanıyor.

İlk kez, bir defa daha okuyun.

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


Önceki  |  Arşiv  |  En Son Blog  |  İlk 10  |  Yeni  |  Sonraki

URL: http://www.imonk.net/turkish/05/december1.html
Düzen: iMonk — 7 Aralık, 2005.