Soquel, Kaliforniya — 8 Mart Salı


Son bir defa

Ve böylece, sonunda, o korkunç gün gelmiş bulunuyor: burada, Soquel'deki güzel Seva Ashram'ımızda altı aylık eşsiz konaklamadan sonra, Kutsal Lütufları Hindistan'a dönmek üzere bu sabah Kaliforniya'yı terk edecek.

Sabah saat altıda Sureshwari Devi Dasi son bir defa Srila Gurudeva'nın kahvaltısını getiriyor.

Srila Gurudeva küçük evinin merdivenlerinden iniyor ve Sri Sri Guru Gauranga Gandharvika Giridari Jiu'ya saygısını sunmak için son bir defa tapınak odasına yürüyor.

Srila Gurudeva beyaz Mercedes Benz'e binerken kendisini dengelemek için son bir defa koluma dayanıyor.

Srutasrava Prabhu Srila Gurudeva'yı San Francisco havalimanına götürmek üzere son bir defa hazırlık yapıyor.

Bütün adanmışlar Srila Gurudeva'ya son bir defa el sallamak için toplanırlarken, dudaklarına zoraki bir gülümseme kondurarak ve kırık kalpleri yüzlerinden anlaşılmasın diye gözlerini zorla kırpıştırarak, arabanın etrafını sarıyorlar.

Ve araba — Akrura'nın at arabasının Lord Krishna'yı Vrindavan'dan uzaklaştırması gibi — son bir defa yolda ilerlerken çaresizlik içindeki devoteelerin dudaklarından son bir çığlık yükseliyor:

"Jai Gurudeva!"

Artık sadece Srila Gurudeva'nın tekrar Kaliforniya'ya gelmesini ümit edebiliriz... sadece son bir defa.

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


Önceki  |  Arşiv  |  En son Blog  |  İlk 10  |  Yeni  |  Sonraki

URL: http://www.imonk.net/turkish/05/march2.html
Düzen: iMonk — 8 Mart, 2005.