San Jose, Kaliforniya — Perşembe, 14 Aralık


Sözcük çağrışımı

Daha genç okuyucularımdan biri geçen gün bana bir email gönderdi, şunu soruyordu, "Devoteelerin fiziksel yakınlığına (phisical [sic] association) sahip olmadığımız zaman ne yapmalıyız?" Yazım hatasına bol bol güldük (eski dostuz) ve bu blogda, bu gafa gönderme yapmak için iznini rica ettim.

İngiliz dilinde "ph" ile başlayıp "is" le devam eden bir sözcük olmadığından oldukça emindim, bu yüzden sözlüğe baktım.

Haklıydım denebilir...

Aslında böyle bir sözcük var — ama haberiniz olsun, gerçek bir sözcük değil, uydurma, bilgisayar bağlantılı sözcüklerden biri — son zamanlarda çokça kullanılmış ve şimdi de Yeni Oxford Amerikan Sözlüğümde (New Oxford American Dictionary) (İkinci Baskı) software versiyonunda listeye konmuş bir sözcük:

phishing (i): yasal şirketmiş gibi görünerek online hesap sahiplerini finansal bilgileri konusunda dolandırmak: [sıfat olarak] "Suçluların ticari web sitelerinin kopyalarını yarattıkları phishing çalışmaları."

Başlangıcı 1990'lı yıllar: "fishing" den (balık avlamak) esinlenilmiş, "ph" ise muhtemelen "phony" den (düzmece, sahte) ödünç alınmış.

Bu da bana kendi yepyeni "fizzical" sözcüğümü uydurma ilhamı verdi:

fizzical (sıfat): devoteelerle bedensel platformda yakın olma üzerine ya da bununla ilgili (sosyalleşme ve arkadaşlık etme), devoteelerle bilincin manevi boyutunda yakın olmanın karşıtı: "Fizzical beraberlik yakınlık değildir!"

Başlangıcı 2006: "physical" sözcüğünden esinlenildi, "fizz" ise muhtemelen "fizzle" den ödünç alındı.

"Fizzle" geçişsiz bir fiildir ve anlamı, "başarısız olmak, özellikle umutlu bir başlangıçtan sonra hayal kırıklığı ya da tatminsizlikle son bulmak, "fizzical" devoteelerle uygun olmayan beraberliğe gönderme yapmak için kullanıldığında uygundur...

Biliyorum. Çok kurnazım... ve de çok komik! :)

...Ve elbette mütevazı! :D

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


Önceki  |  Arşiv  |  En Son Blog  |  İlk 10  |  Yeni  |  Sonraki

URL: http://www.imonk.net/turkish/06/december2.html
Düzen: iMonk — 14 Aralık, 2006.