San Jose, Kaliforniya — Pazar, 31 Aralık


Guruyu görecek göz

Altın Merdiven Bölüm İkide, Srila Sridhar Maharaj şu soruya cevap veriyor: "Guru, bütün öğrencileri özgür olana kadar, bu maddesel dünyada şahsen beden almak üzere, tekrar tekrar geri gelmek zorunda mı?"

Bu ayın başlarında, Guru Kimdir? adlı blogumu yayınlamadan önce bu bölümü görmediğim/hatırlamadığım için üzgünüm, dolayısıyla Srila Guru Maharaj'a gereken saygıyı, onuru ve itibarı gösterememiş oldum...

İşte (biraz düzeltilmiş olarak) Altın Merdiven'deki bölümün tamamı:

—◊—

Adanmış: Bize guru ve öğrenci ile ilgili olarak sık sık şöyle denir, eğer öğrenci bu yaşamda tamamen saf bir adanmış olmayı başaramazsa, o zaman guru bir başka doğum alarak geri gelecektir. Ama guru şahsen mi bir başka doğum alır?

Srila Sridhar Maharaj: Bağlantı sürmelidir. Önceki yaşamında guru olarak tayin edilmiş olan o belli ruhun, şahsen gelmesi — tekrar gönderilmesi ya da gönderilmemesi — konusunda garanti yoktur: ama her şekilde de öğrenci o daha üstün bağlantıyla ilgili farkındalığını koruyacaktır. Farklı bir formda olabildiği halde, önceki aşamalarda nasılsa, o türlü farkında olacaktır. Onun için bilinmez olmayacaktır. Ve bir yandan da şunu da idrak edecektir, "Öğretmenim için bilinmez değilim." Ancak gurunun dışsal formu aynı şekilde olmayabilir.

Farzedin ki bir öğrenci bir sonraki doğumunu belli bir ülkede ya da belli bir cemaatte alıyor: guru da belli bir ülkede veya belli bir cemaatte görünebilir, ama öğrencinin tıpatıp önceki pozisyonda tekrar gelmesi söz konusu olmayabilir. Gurunun da daha önce geldiği gibi — o değişmez pozisyonda — gelmesi mümkün olmayabilir. Ama birbirlerini tanıyabileceklerdir. Guru öğrencinin önceki yaşamını bilecektir ve öğrenci de şöyle düşünecektir, "Benim hakkımda herşeyi biliyor." Guru Maharaj'ımıza bu geniş bakış açısıyla bakmamız gerekir. O halde guru-tattva demek saksad-dharitvena demektir: sadece şahıs değil şahıs artı fazla birşey daha. O düzenleme ise Lord veya Onun svarupa-saktisi tarafından yapılır. Ama dış koşullar ne olursa olsun, öğrencinin yürüdüğü yolla ilgili sıkıntı, huzursuzluk olmayacaktır.

Adanmış: Doğru mu bilmiyorum, ama duydum ki eğer öğrenci ruhanî olarak başarılı değilse, o zaman guru Tanrı Katına dönmeyebilir, onun yerine bu brahmandada (evrende) kalabilir... Öğrencisi de gidebilecek hâle gelinceye kadar Krishna'ya dönmeyebilir.

Srila Sridhar Maharaj: Eğer durum böyle olsa, hiçbir guru hiçbir zaman Krishna'ya dönemez, çünkü öğrencilerin devamlılığı sürecektir — dolayısıyla yaşamının hiçbir evresinde hiçbir zaman nihai bir sonuç elde edemeyecektir! Ama biz bunun böyle olduğunu düşünemeyiz. Bazen kendisi tayin edilmiş olabilir veya o belli durumda başkaları tayin edilmişlerdir. Ama içsel talimat ve içsel duygu ve donanım öyle olacaktır ki, her durumda, öğrenciler hiç sıkıntı çekmeyeceklerdir: subay değişebilir, ama işlev hiçbir engel olmadan sürecektir. Dolayısıyla guru nama-guru, mantra-guru veya sannyas-guru olarak dönebilir. Hepsi gurudur, ama biz onların içinde benzer birşey fark etmeliyiz, bu doğrultuda bize gurunun ontolojik yönü ile ilgili şu açıklama verilmiştir — saksad-dharitvena samasta: "Ben, tasavvur olunamaz bir şekilde Benimle bir ve Benden ayrı olan guru şeklinde görünürüm."

Krishna şöyle der, acaryam mam vijaniyat: "Orada Beni aramalısın. Ben oradayım. Ben senin Guru'num. Değişik türden saktilerim yoluyla, jivaların görevlendirilmesi yoluyla veya herhangi başka bir yoldan, seni farklı bir yere çıkarmak Benim işlevimdir. Her durumda Ben oradayımdır: Ben, Bana ait olan madhura rasa sakti, sakhya rasa sakti, vatsalya rasa sakti, dasya rasa sakti içinde ve aynı zamanda genel anlamda oradayımdır." Kişi bazen Ramanuja sampradaya tarafından görevlendirilir ve sonra Krishna sampradayaya, Gaudiya sampradayaya katılmak üzere yönü değiştirilebilir. Bu da mümkündür. Ebedî bağlantıyı hatırlamak durumundayız.

Adanmış: Eğer bir kimse gurunun kendisinin şahsen geleceğini söylüyorsa, bu maddesel anlayış mıdır — yanlış bir anlayış mıdır?

Srila Sridhar Maharaj: Evet. Esas bağ mevcuttur, ama o her zaman aynı formda görünmeyecektir. Kişi yeni başlayanlara, "O geri gelecek," diyebilir, buna rağmen, gerçekte, öğrenci zamanla hedefine ulaşabilsin diye, bir öğrencinin bir başka bölüme, sonra bir başka bölüme transfer edildiğini bile görürüz. İçsel gereksinime göre, bu "bölüm değişimi" gerçekleşebilir. Ve kendi gurusunu her zaman daha yeni ve daha da yeni şekillerde algılar: ilk bakışta gurusunu bir şekilde algılamıştı, sonra yine, gelişim sayesinde, aynı guruyu bir başka şekilde görecektir ve ondan sonra gurudevasında bir başka yeni özellik keşfedilecektir. Öğrenci şöyle duyumsar: "Başlangıçta gurumda bu kadar fazlasını fark edemedim — onu belli bir şekilde gördüm — oysa şimdi onun bundan daha fazla birşey olduğunu anlıyorum ve sonra daha da fazlasını." İlahî açılım [evrim veya gelişim] bu şekilde gerçekleşir.

Bu dünyada [evrim] vardır, daha üstün ülkede de [evrim] vardır. O halde avesa: guru, saktyavesa benzeri birşeydir. Ya "Şans olasılığı" ile gelen saktyavesa vardır — ki o belli bir zamana, yere ve ortama göre tayin edilir — ya da kalıcı saktyavesa vardır. Ancak hepsinde — durumun gereksinimine göre ve Lord'un ilahî takdiri ile — öğrencinin bağlantı kurması sağlanacaktır, öğrenci hiçbir güvensizlik hissetmeyecektir: önemli olan içteki mevcudiyettir. Kalbinin tam anlamıyla gelişmesi için susuzluğu giderilecektir, kalbinin derinliklerinde ilahî açılım [gelişim] olacaktır ve tekrar yeni bir susuzluk başlayacaktır. Ve o yeni susuzluk kim tarafından giderilecektir? Gurusu tarafından. Gurusu tarafından giderilecektir ve o kişi ilkesizlik ya da başka herhangi bir duyguya kapılmayacaktır. İçsel susuzluğu giderilirken şöyle duyumsayacaktır, "İşte benim gurudevam."

Nerede açılım [gelişim], zaman içerisinde açılım [gelişim] varsa — ve bütün dikkat ona yoğunlaşmışsa — o zaman anlayabiliriz ki, üst taraftan guru oradadır. Gurudeva benim rehberimdir ve ben ilerledikçe, farklı türden rehberlikler — her zaman yeni bir rehberlik benim için gerekli olacaktır. Gelişimim beni farklı yerlere götürecektir ve orada yeni bir rehberlik — yeni bir yaşam — tekrar gelecektir. Bu şekilde, dinamik yaşam devam edip gider, esas bağ ise oradadır: raso vai sah — saf rasa, saf vecd. Ve kalbim derinden onaylar: "Evet, bunu istiyorum! Bu benim kaderim! Bu benim şansım!" Aksi halde, eğer herhangi bir madhyama-adhikari guru olarak tayin edilmişse ve çok sayıda öğrencisi varsa — ve eğer tekrar tekrar geri gelmesi gerekse — o zaman asla nitya-lilaya giremezdi! Böyle olamaz. Ne olursa olsun, kim gerçek bir guru ile bağlantıda ise tatmin olur, çünkü Lord orada mevcuttur.

O halde acaryam mam vijaniyat sadece unvan değildir — çok belirgin bir amacı vardır:

acaryam mam vijaniyan / navamanyeta karhicit
na martya-buddhyasuyeta / sarva-deva-mayo guruh

Krishna şöyle der: "Acaryayı sınırlamaya çalışmayın! Eğer üst bir pozisyona ulaşacak olsanız, ruhanî yaşamda ilk talimatınızı onun vasıtasıyla aldığınız acaryayı aştığınızı mı düşüneceksiniz? Hayır. Onun içinde daha az şey olduğunu sanmayın (navamanyeta). Onun daha alt pozisyonda olduğunu düşünmeyin — Ben Şahsen oradayım! Ben senin ilkokul öğretmeninin içindeydim, lise düzeyindeki öğretmeninin içindeydim ve lisansüstü profesörünün de içindeyim. O halde navamanyeta: sadece dış görünüşe göre yargılama. Ben Şahsen senin farklı formlardaki rehberinim. O Benim!"

Acarya sıradan Vaishnava'dan, genel Vaishnava'dan daha kapsamlı özelliklere sahiptir (sarva-deva-mayo guruh). Krishna şöyle der: "Ben senin için oradayım. Pek çok acaryayı destekliyorum. Çok fazla sayıda acarya var ve ben onlar aracılığıyla çalışıyorum. Acaryalar sayısız farklı farklı teknelerdeki dümencilere benzerler ve Ben o teknelere ilerlemelerinde yardımcı olan elverişli rüzgarım (mayanukulena nabhasvateritam). O halde acaryayı sınırlama. Onu Benimle aynı düzeyde gör."

—◊—

[Güncelleme — Bir şans olasılığı'nın açıklamasına bakın.]

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


Önceki  |  Arşiv  |  En Son Blog  |  İlk 10  |  Yeni  |  Sonraki

URL: http://www.imonk.net/turkish/06/december4.html
Düzen: iMonk — 31 Aralık, 2006.