San Jose, Kaliforniya — Çarşamba, 6 Aralık


Guru kimdir?

Bugün Srila Gurudeva'nın doğum günü (Vyasa Puja). Kutsal Lütufları 22. Dünya Turunun sonunda Saint Petersburg'dan ayrıldıktan hemen sonra, devoteelerden biri konuşmalarımdan birinde şu soruyu sordu: "Bir darshanında Srila Gurudeva şöyle dedi, 'Ben her zaman öğrencilerimle beraberim.' Bunu nasıl anlamamız gerekir?" Cevabım şöyle:

Bu tamamen size bağlıdır. Gören gözlere sahip misiniz? Baykuş geceye uygun gözlerle güneşi nasıl göremezse siz de Srila Gurudeva'yı maddesel gözlerle göremezsiniz. Srila Gurudeva'nın nasıl hep sizinle beraber olduğunu anlamadan önce Srila Gurudeva'nın gerçekten kim olduğunu görecek gözler geliştirmek zorundasınız.

Eğer siz Srila Gurudeva'nın burada bulunan o yaşlı Hintli adam olduğunu düşünüyorsanız... artık burada bulunmuyor, öyle değil mi? O Hindistan'da! Srila Gurudeva o yaşlı adam mı? Önce "Ben kimim?" sonra ise, "Guru kimdir ya da nedir?" anlamak istiyorsak, Srila Sridhar Maharaj'ın söylemekten hoşlandığı gibi, "gerçeğe derinlemesine dalmamız gerekir."

Bhagavad Gita'da (4:3), Krishna guruyu jnaninas tattva-darsinah şeklinde tanımlar: Krishna bilincinin hem pratik hem teorik bilgisine sahip olan (jnaninas) ve Yüce Mutlak Gerçeği (tattva) devamlı olarak gören (ya da darshanına sahip olan) kişi. Bir başka deyişle, gerçeklik boyutunda yaşayan biri.

Gurunun bu dünyadaki fonksiyonu, bilincimizi zaman içerisinde o boyuta yükselterek (upadeksyanti te jnanam) bize o gerçeklikten bir zerre vermektir (tad viddhi). O, gerçekliğin bize cazip gelen belli bir kavramını savunur ve biz o gerçeklikle bir bağlantı istediğimiz için, her şeyimizle ona teslim oluruz (pranipatena). Aslında Srila Gurudeva tarafından verilen gerçekliğin o güzel kavramına cezbolmuş ve ona teslim olmuşuzdur.

Eğer salt o yaşlı Hintli adama teslim olursanız, o zaman guru kavramını anlamamışsınız demektir, onu asla göremeyeceksiniz veya nasıl daima sizin yanınızda olduğunu anlayamayacaksınız. Ama eğer cezbolduğunuz ve teslim olduğunuz şeyin gerçekliğin belli bir kavramı olduğunu anlarsanız, o zaman Srila Gurudeva'yı her yerde görebilirsiniz. Size o gerçekliği hatırlatan ne varsa, o şey sizi görmeye zorlayacak, "Gurum işte burada."

Her gün Srila Narottama das Thakur'un şarkısı, Sri Guru-Vandana'daki şu satırları okuruz:

caksu-dana dila yei / janme janme prabhu sei

"Her yeni doğumda (janme janme), sen benim efendimsin (prabhu)."

Bunu nasıl yorumlamak gerekir? Ben kötü bir adamım. Bu maddesel dünyada hâlâ yüz binlerce doğum almam gerekecek. Bu yaşlı Hintli adam, Srila Govinda Maharaj, bu yaşamların her birinde, benim gurum olarak, buraya beni kurtarmak için geri gelmek zorunda mı kalacak? Srila Gurudeva'nın beni kurtarmak için durmadan buraya geri gelmesini ummak akıl dışı — ve saçma, öyle değil mi?

Srila Gurudeva binlerce öğrenciye sahiptir. Eğer her birimiz bu yaşam süresinde Tanrı katına dönmezsek o, bu maddesel dünyaya dönmek zorunda mı kalacak? Ve eğer gelecek yaşamlarımızda gerçekten dönerse ve tekrar binlerce yeni öğrenci inisiye ederse... tabii ki, ebediyen bu maddesel dünyada kalmaya mahkûm olacağını anlayabilirsiniz!

Dolayısıyla Srila Gurudeva'nın bizi kurtarmak için durmadan geri gelmek zorunda olan belli bir şahsiyet — yaşlı bir Hintli — olduğunu düşünmenin akıl dışı olduğunu anlayabilirsiniz. Guru maneviyatın işlevsel bir ilkesidir: Krishna Kendisini bizlere aracısı vasıtasıyla, guru vasıtasıyla gösterir (acaryam mam vijaniyan). Cehaletimizi silmek ve gerçeklikle ilgili doğru kavramı açıklamak için (caksu-dana dila yei) sonsuz formlar çeşitliliği içinde (acharya olarak) görünen sadece bir tek guru (Krishna) vardır.

Guru gerçekliğin belli bir kavramını temsil eder ve o da bizlere Krishna bilincindeki ilerleyişimize göre açıklanır. Eğer — "Oh, şu anda bu yolla gelen gurum işte bu" diye idrak edersek — o zaman Srila Gurudeva, Krishna bilinci ilhamı vermek için hep bizim yanımızda olacaktır."

Benim, bu yaşamda, öğretmenim Srila Gurudeva aracılığıyla gerçeklikle bir bağlantım var ve bir sonraki yaşamımda eğitimime, bir başka öğretmenle, bıraktığım yerden devam edeceğim. Bu demek değildir ki bu yaşlı Hintli adam, bir sonraki yaşamımda gurum olmaya zorlanacak, aksine, önceki bilinç gelişimime göre (sukriti), Srila Gurudeva'dan almış olduğum o aynı kavram bir başka öğretmen tarafından güçlendirilecek ve genişletilecek.

İlk okuldaki aritmetik öğretmenim, lisedeki cebir öğretmenim ve üniversitedeki kalkülüs profesörüm, eşi olmayan bireylerdir ama hepsi de aynı işlevi yerine getirirler: bir sonraki sınıfa yükselmem için matematik bilgimi ve anlayışımı artırmak.

Benzer şekilde, gurularımız da Krishna bilinci hakkındaki bilgimizi artıran farklı şahsiyetler olacaklardır. Guru öğretmendir ve öğretmek bir meslektir ya da tayin edildiğiniz iştir. Evrensel bir roldür: bütün yaşamımız boyunca bir tek öğretmene sahip olmayacağız. Eğer öğretmenler arasında ayrım yaparsanız — eğer öğretmeni tek bir bireyle sınırlandırırsanız — o zaman diğer bütün öğretmenlerin katkılarından yararlanmayı başaramazsınız.

Yine de, bu yaşlı Hintliden inisiasyon aldığımız için, Srila Gurudeva'nın bizim için özel bir önemi var çünkü yardımımızı doğrudan ondan alıyoruz. Onu hemen tanıyoruz: "İşte gurum burada." Ama unutmamalıyız ki Srila Gurudeva'ya teslim olduk çünkü onun maneviyatla ilgili güzel kavramının cazibesine kapıldık, o aynı kavramı nerede bulsak, onu tanıyacağız, "İşte gurum burada, şimdi kendisini bu şahsiyet vasıtasıyla veya bu ortam vasıtasıyla gösteriyor."

Gurumuzu bu kavram vasıtasıyla tanıyacağız. Ben Srila Sridhar Maharaj'dan inisiasyonu 1983 yılında aldım ve kendisi bu dünyayı 1988 yılında terk etti. Bu şimdi benim bir gurum yok anlamına mı geliyor? Aslına bakarsanız, ben eğer onun diğer yaşlı Hintli olduğunu düşünürsem, o zaman hayır, burada yanımda değil. Ama, Srila Sridhar Maharaj'ın kavramını daha sonra, en sevgili öğrencisi Srila Govinda Maharaj'da gördüğüm için ve ondan 2003 yılında sannyas inisiasyonu aldığım için, evet, hissediyorum ki, Srila Sridhar Maharaj hâlâ burada benim yanımda.

Ben üniversitedeki kalkülüs öğretmenimden ilham aldığım için lisedeki cebir öğretmenime ihanet etmediğim ya da sadakatsizlik göstermediğim gibi, Srila Govinda Maharaj'dan büyük ilham aldığım için Srila Sridhar Maharaj'a ihanet etmiş ya da sadakatsizlik göstermiş olmuyorum! İyi bir öğrenci öğretmeninin direktiflerini bir başka bireyde görecektir.

Ben eğer gurumu sadece Srila Sridhar Maharaj olarak görsem, o zaman başka yerde maneviyatı göremem, ama eğer gurumun maneviyatla ilgili belli kavramının bilincindeysem, onu örneğin Srila Govinda Maharaj'da gördüğüm zaman — "Ah, daha önce beni öylesine cezbeden kavramın, şimdi bu şahıstan geldiğini görüyorum" — onu da gurum olarak kabul etmeliyim. Doğru guru kavramı budur.

Bu bakımdan, soruna cevap vermek için diyorum ki: Evet, — eğer görecek gözlerimiz varsa — Srila Gurudeva her zaman yanımızda. Bizimle fiziksel olarak beraber olmasa da, burada tapınaktaki öğrencileriyle konuştuğumuzda ve bize onun kavramını hatırlatan birşey söylediklerinde, şöyle düşünebiliriz: "Evet, Srila Gurudeva hâlâ burada, devoteelerinin kalplerinde yaşıyor."

Eğer onun Sevgi Dolu Rehberlik (Affectionate Guidance) ya da İlahî Hizmetkârın Saygınlığı (Dignity of the Divine Servitor) benzeri bir kitabından bir bölüm okursak, o zaman yine Srila Gurudeva ile beraber oluyoruz demektir çünkü o aynı kavram, bu kez bir kitabın sayfaları aracılığıyla bize açıklanmaktadır...

Verdiğim örneklerin gösterdiği gibi, eğer doğru bakış açısına sahipsek, o zaman Srila Gurudeva asla bizi terk etmez, çünkü biz her yerde onu görürüz. Onun bize yardım etmeye gelen, bilincimizi o daha üstün boyuta çekmeye gelen kavramını her şeyde fark ederiz.

Siz Srila Gurudeva'yı sadece fiziksel bedeni içinde tanırsanız, o zaman elbette şöyle düşünürsünüz, "O gitti." Ya da eğer canlı bir hayal gücüne sahipseniz, şöyle düşünürsünüz, "Oh, Srila Gurudeva kalbimde ve bu gece kendimi sımsıcak hissediyorum, çünkü o burada." Ben böyle hayal ürünü veya duygusal birşeyden söz etmiyorum! Eğer Srila Gurudeva'nın verdiği şeyle ilgili gerçek bir anlayışa sahipsek — eğer gerçekliğin o belli kavramını takdir edebiliyorsak — o zaman Srila Gurudeva bizi asla terk etmez.

Eğer Srila Sridhar Maharaj'ın Sri Guru ve Lütfu'nu (Sri Guru and His Grace) okumadıysanız okuyun, (ya da tekrar okuyun!) ve bu kavramla ilgili olarak söylediğim her şeyin orada çok açık olarak verildiğini görün. Gurunun kim olduğunu anlamamız çok önemlidir çünkü bizim gerçeklikle ilgili bağlantımız onun vasıtasıyla gelir ve eğer onun kim olduğunu yanlış anlarsak, gerçeklikle somut, elle tutulur bir bağlantımız olmaz.

O halde Srila Gurudeva için Vyasa Puja sunularınızı yazarken, "onun yürüyüş tarzını" ya da "konuşma tarzını" yüceltmeyin. Bu şeyler yüzeyseldir! Gurudeva'nın gerçekten kim olduğunu ve gerçekten neyi temsil ettiğini anlamaya çalışın — ve onu yüceltin!

—◊—

[Güncelleme — Okuyunuz. Guruyu görecek göz. Yazan Srila Sridhar Maharaj.]

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


Önceki  |  Arşiv  |  En Son Blog  |  İlk 10  |  Yeni  |  Sonraki

URL: http://www.imonk.net/turkish/06/december1.html
Düzen: iMonk — 6 Aralık, 2006.