Kalküta, Batı Bengal, Hindistan — Cuma, 14 Temmuz


Dört düzenleyici ilke

Bu parça — neden dört düzenleyici ilkeyi izlememiz gerekir — 2005 yılı Ağustos ayında Rusya'da, Saint Petersburg Vaishnava Festivalinde, Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj'dan inisiasyon almak üzere olan birkaç kişiye verdiğim bir sabah dersinden alındı.

Bu Vaishnava Festivaline katılanlardan bazılarınız için bugün büyük bir gün. Sizler Vaishnava birlikteliğinin değerini takdir ediyorsunuz ve o birliktelikten etkilendiğiniz için anladınız ki Tanrı ile doğru bir bağlantının şartı bir guruya sahip olmaktır....

Biz inisiasyon alırken Srila Gurudeva bizden dört düzenleyici ilkeyi izlememizi ister: yasa dışı seks yok, bağımlılık yapan maddeler yok, et yemek yok, kumar yok. Bu faaliyetlerden uzak durmak çok önemlidir, çünkü onlar spiritüel yaşama yardımcı olmazlar.

Bizlerin yasa dışı seksten, bağımlılık yapan maddelerden, etten ve kumardan kaçınmamızın istenmesinin nedeni, Srila Gurudeva'nın eğlenmemizi istememesi değil, bu dört şeyin spiritüel yaşamımız için zararlı olmasındandır. Eğer Krishna bilinçli olmak istiyorsak belli düzeyde bir saflığı korumaya çalışmamız gerekir.

Seks, hepimizin bildiği gibi, aşırı zevk vericidir: dünyadaki en zevk verici deneyimdir. Öyleyse neden kısıtlayalım? Seks kısıtlanır çünkü bizi bedenlerimizle özdeşleşmeye zorlar. Yasa dışı sekse katılınca, bedenlerimizin beş duyu vasıtasıyla deneyimlediği haz verici zevk, bizlere doğamızda var olan işlevimizi, yani Krishna'nın hizmetkarı olma işlevimizi unutturur.

Bhagavad Gita'da bize şöyle denir, bhoktaram yajna-tapasam: her şey sadece Krishna'nın zevk alması için planlanmıştır. Acı çekmemizin nedeni, diğer canlı varlıkları, başta seks vasıtasıyla olmak üzere, sömürme arzusudur. Bu zihniyet — Krishna'dan ayrı olarak eğlenme arzusu — başımızı derde sokan şeydir, daha en başta bizi bu maddesel dünyaya getiren şeydir.

Şimdi bu maddesel varoluş bizi hayal kırıklığına uğrattı; bir çıkış yolu arıyoruz. Bu nedenle Srila Gurudeva'ya yaklaşıyoruz: "Benim için iyi olan nedir bilmiyorum, nasıl davranacağımı bilmiyorum; bu ortamdan kendimi nasıl kurtaracağımı bilmiyorum; lütfen bana yol göster." Ama eğer bu dört tür kötü faaliyetten kaçınmak olan Srila Gurudeva'nın emrine itaat etmezsek, kendimizi bu yanıltıcı ortamdan nasıl kurtarabiliriz? Srila Gurudeva'nın emirlerine aldırmazsak nasıl ilerleme kaydedebiliriz?

Bağımlılık yapan maddeleri kullanınca — alkol, uyuşturucu, v.s. — bilincimiz kirlenir. Biz Krishna bilinçli olmak için bilincimizi arındırmaya çalışıyoruz. Eğer bir başka bilincin etkisi altındaysak bunu nasıl yapabiliriz?

Bazı sözüm ona devoteeler bağımlılık yapan maddelerin ya da uyuşturucuların zihinlerini genişlettiğini savunurlar, Krishna'nın daha çok farkında olmalarını sağladığını savunurlar — oysa bu saçmalıktır! Srila Guru Maharaj'ın uzun zaman önce de söylediği gibi: "Eğer bir uyuşturucu, maddesel bir ot size Krishna'yı verebilirse o zaman o uyuşturucunun Krishna'dan daha güçlü olması gerekir!" O halde Krishna yerine neden ona tapınmayalım?

Maddesel olan hiçbir şey bize Krishna'yı veremez. Kendisini bize — Kendi aracısı, guru vasıtasıyla (acaryam mam vijaniyan) — sadece O verebilir. Srila Gurudeva bizi Krishna'ya yöneltecektir. Bizim için en iyi olanı o bilir. Onun direktiflerini mutlaka izlemeliyiz. Ve eğer ona, en temel talimatını bile yerine getirecek kadar inanç beslemiyorsak, o zaman inisiasyon almamalıyız!

Et yemek demek her canlı verlığın içinde bir ruh-can olduğunu anlamıyoruz demektir. İnisiasyon aldığımız zaman en azından, bu bedenler olmadığımıza dair temel anlayışa sahip olmalıyız. Benzer şekilde, hayvanlar ve diğer canlı varlıklar da tıpkı bizler gibi ruh-candırlar. Damağımızı hoşnut etmek için hayvan öldürmek, kendimizle veya İlahiyatla ilgili hiçbir şey anlamıyoruz demektir.

Kumar kandırmaktır: bedelini ödemeden birşey istemektir, hiçbir şeyden vazgeçmek zorunda kalmamaktır. Bu sahteciliktir: hak etmediğimiz birşeyi istemektir. İlahiyata yaklaşımımızda dürüst olmalıyız. Sri Krishna'yı Arayış'da (the Search for Sri Krishna) Srila Sridhar Maharaj kumarı diplomasiyle eş tutar. Bu dürüstlük değildir: devoteelere karşı açık olmamak, kastettiğimizi söylememek, saklı bir amacımızın olması.

Krishna bilincini doğru dürüst uygulamadıkça — Gurudeva'nın emirlerini: tesbihte önerilen belli roundu zikretmedikçe, Kutsal Ada on ihanetten kaçınmadıkça ve dört düzenleyici ilkeyi izlemedikçe — bir başka gün bunu yaparız diye kumar oynamış oluyoruz: "Krishna bilincine yarın, ya da gelecek hafta veya gelecek yıl başlarım!" O zaman geldiğinde hala hayatta olacağımızı nereden biliyoruz?

Bu insan formundaki yaşam çok değerlidir, çünkü kim olduğumuzu, Tanrı'nın kim olduğunu, onunla olan ilişkimizin ne olduğunu ve bu maddesel varoluştan nasıl çıkacağımızı anlayabileceğimiz tek yaşam formudur. Bir gününüz, bir haftanız, bir yılınız daha var diye kumar oynamayın: şimdi Krishna bilinçli olun! Krishna bilinci ciddi iştir. Elde edebileceğimiz en değerli şeydir, o halde bizim açımızdan bazı fedakarlıkların gerekli olduğunu anlamamız gerekir. Eğer kolay olsaydı, değeri ne olurdu?

Dört düzenleyici ilke zevk almamızı engellemek için değildir, aksine yaşamımızda belli ölçüde saflık oluşturmak için bize yardımcı olur. Srila Gurudeva'dan inisiasyon alınca, onun direktifi altında Krishna bilinçli olmaya çalışacağımıza dair ciddi bir söz veriyoruz, ama eğer dört düzenleyici ilkeyi uygulamak olan onun direktifini ihmal edersek ve bu kötü eylemlerle haşır neşir olmayı sürdürürsek, verdiğimiz söz ne kadar ciddi olabilir?

Srila Gurudeva'ya maddesel bakımdan hasta olduğumuz için geldik. Maddesel bir illetimiz var ve Srila Gurudeva bizi o illetten kurtaracak olan spiritüel doktordur. Ama guruya, doktora bizi hastası olarak kabul etmesini rica etsek ama onun emrini, onun reçetesini uygulamasak, o zaman hiç iyileşebilir miyiz? Gerçek hasta olmayız, sözde öğrenci oluruz.

Doktor bizi hastası olarak kabul ettiği zaman, bu tedavinin sadece başlangıcıdır. Eğer bizim için yazdığı ilacı almazsak ve sakınmamız gereken şeylere aldırmazsak — tamamen iyileşmek bir yana — iyi olmamız çok, çok uzun zaman alır.

Bugün inisiasyon alacak olanlarınız için bu sadece ilk adımdır: Doğru spiritüel yaşamınızın başlangıcıdır. Srila Gurudeva sizleri öğrencileri olarak kabul ediyor, ama gerçek bir bağlantınızın olup olmaması, ilerleme kaydedip kaydetmemeniz, bunların hepsi ne kadar samimi olduğunuza ve ne kadar sadakatle emirlerini yerine getirdiğinize bağlıdır...

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


Önceki  |  Arşiv  |  En Son Blog  |  İlk 10  |  Yeni  |  Sonraki

URL: http://www.imonk.net/turkish/06/july2.html
Düzen: iMonk — 14 Temmuz, 2006.