Kalküta, Batı Bengal, Hindistan — Cuma, 21 Temmuz


Srila Gurudeva'nın emri

III Bölümden II. Bölüm: Neden Srila Gurudeva'nın emri bozulamaz — Ağustos 2005 yılında, Rusya,Saint Petersburg'daki Vaishnava Festivalinde, Lord Balaram'ın Zuhur Günü Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj'ın öğrencileri olmayı bekleyenlere, dört düzenleyici ilke üzerine yaptığım konuşmadan alınmıştır.

Bugün çok uğurlu bir gün: genel anlamda guruyu temsil eden Lord Balaram'ın ilahi zuhur günü (doğum günü). Aynı zamanda da şanslı birkaç kişi için özel bir gün, uygun bir gün. Onlar sabahın ilerleyen saatlerinde Kutsal Lütufları'ndan inisiasyon alınca Kutsal Lütufları Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj'ın öğrencileri olacaklar.

Bhagavad Gita'da Krishna, içtenlikli öğrenci üç vasfa sahip olmalıdır der: pranipatena, pariprasnena ve sevaya. Srila Sridhar Maharaj, pranipatena demek, "bu maddesel dünyanın cazibesiyle alışverişimiz kalmamalı" demektir der. Maddesel faaliyetlerimizin hepsinde hayal kırıklığına uğramış bulunuyoruz — hatta spiritüel açıdan bile, tanrısal boyutla kendi başımıza kurmaya çalıştığımız her türlü bağlantı boşa çıktı — bu yüzden yetkin bir guru arayarak ve onun lotus ayaklarına teslim olarak kurtuluş arıyoruz.

Bize söylendiğine göre Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupad şöyle derdi, "İnisiasyon almak için gelince, 'dönüş bileti'yle bana gelmeyin." Dolayısıyla, bugün buraya Srila Gurudeva'dan inisiasyon alıp sonra daha önce yaptıklarınızı yapmak için dönmek üzere gelmeyin. Bunun ne değeri var? Elbette, arkadaşlarınıza, "Hey, bil bakalım ne oldu? Şimdi bir gurum var!" diyebilirsiniz, ama size göre inisiasyonun anlamı bundan mı ibaret?

İnisiasyon demek, tanrısal boyutun Krishna kavramı bizi öylesine cezbediyor ki (pariprasnena), o aşkın boyuta onun rehberliğinde hizmet etmeyi öğrenebilmek için (sevaya), Kutsal Lütuflarından inisiasyon ricasında bulunuyoruz (pranipatena), demektir.

Pariprasnena, Srila Gurudeva'ya saygıyla soru sormaktır — bu maddesel dünyada yaşamlarımızı nasıl daha zevkli hale getirebiliriz tarzı sorular değil, Kutsal Lütuflarına doğru dürüst nasıl hizmet edebiliriz (sevaya) tarzı sorular. Bizler asla o daha üstün, aşkın dünyayı kendi hizmetimizde kullanmak istemeyiz: sevaya demek hizmet etmek istiyoruz demektir, hizmet edilmek değil.

Aklınızdan çıkarmayın, pranipatena bu maddesel dünyanın cazibesiyle alışverişimiz kalmadı demektir; bu dünyada daha başka ihtirasımız yok; bu dünyayı sömürmekten yorulduk; kendimizi o daha üstün, aşkın dünyaya tamamen adamak istiyoruz. Bu yüzden inisiasyon ricasında bulununca, bazı fedakarlıklarda bulunmaya: yeni spiritüel adanmışlık yaşamımızda bize olumlu katkısı olmayan o maddesel faaliyetleri terk etmeye hazırlıklı olmalıyız.

Srila Gurudeva bu nedenle bizden dört düzenleyici ilkeyi uygulamamızı ister: yasa dışı seks yok, bağımlılık yapan maddeler yok, et yemek yok ve kumar yok. Bu benim uydurduğum birşey değil! Benim fikrim değil: Srila Gurudeva'nın emri. Eğer kitaplarını okursanız Srila Gurudeva'nın şöyle dediğini görürsünüz: "Dört düzenleyici herkes için temeldir....İnisiasyon almaya gelen kişinin Krishna bilinciyle ilgili dört direktifi ve kuralları bilmiyor olmasını aklım almıyor."

İnanılmaz birşey ki, kendi topluluğumuz içinde bile sözde devoteelerle — Srila Gurudeva'nın sözde öğrencileriyle — karşılaşıyoruz, onlar dört düzenleyici ilkeyi uygulamanın "gerekli olmadığını" söylüyorlar. Bu saçma düşünceyi nereden aldıklarını bilmiyorum! Eğer Srila Gurudeva'nın kitaplarını okumaya zaman ayırırlarsa ve dijital kayıtlarını dinlerlerse, Kutsal Lütufları'nın bizlere tekrar tekrar yasaları ve kuralları uygulamamızı tavsiye ettiğini görürler.

Her kim dört düzenleyici ilkeyi uygulamak gerekli değil diyorsa Srila Gurudeva'ya ihanet ediyor demektir. Neden böyle diyorlar? Onlar Srila Gurudeva'nın veya Srila Guru Maharaj'ın izdeşçileri değiller. Onlar Sri Chaitanya Saraswat Math'ın üyeleri değiller. Gitmeleri gerekir!

Herhangi birinin — üstelik kendi topluluğumuz içinde! — böylesine terbiyesizce ve böylesine küstahça Srila Gurudeva'nın iyi niyetini kötüye kullanması ve samimi devoteelerini böylesine kandırmasını akıl almıyor. Biz insanı sırtından bıçaklayan bu kişilerden nefret ediyoruz! Misyonumuzu mahvediyorlar. Sri Chaitanya Saraswat Math'a ve temsil ettiği herşeye ihanet ediyorlar. Böyle hainlere üstüne basa basa şöyle diyorum: "Çekip gidin! Siz buraya ait değilsiniz, bu yüzden eşyalarınızı alın ve gidin!"


Daha önce de söylediğim gibi, kaçınılması gereken ve Kutsal Ada karşı işlenebilecek on ihanet de var ve bunların ne olduğunu da anlamanız gerekir, çünkü Gurudeva'dan aldığınız maha-mantra'yı zikrederseniz ama Kutsal Ada karşı işlenen bu ihanetlerden sakınmaya özen göstermezseniz, Krishna bilincinde kayda değer ilerleme kaydetmezsiniz.

On ihanetin hepsini konuşmaya şimdi vakit yok, ama bu on günlük Vaishnava Festivalinde hergün farklı birini konuşmayı programıma aldım. Yine de, inisiasyon alınca bütün ihanetlerin listesini içeren bir kitap alacaksınız, bu ihanetleri öğrenmeniz gerekir, ne anlama geldiklerini ve size onlardan neden sakınmanız gerektiğinin söylendiğini anlamaya çalışın.

Kutsal Ada ilk ihanet guruya saygısızlık yapmaktır. Eğer Srila Gurudeva sizden dört düzenleyici ilkeyi uygulamanızı isterse ama siz gurunuzun emrine karşı gelirseniz ve öğrencilerine onun talimatını izlemenin gerekli olmadığını söyleyerek açıkça otoritesine kafa tutarsanız — bu Kutsal Ada ihanettir. Srila Gurudeva'nın iyi niyetini nasıl kötüye kullanabilirsiniz, konumunu nasıl ele geçirirsiniz, öğrencilerini onun emirlerine uymama konusunda nasıl cesaretlendirebilirsiniz ve hala Kutsal Adın sizden hoşnut olmasını nasıl bekleyebilirsiniz?

Bu Kutsal Ada karşı işlenecek ihanetlerin en başında gelir, çünkü Krishna Kendisini bizlere aracısı vasıtasıyla verir (acaryam mam vijaniyan). Eğer Mutlak'ın yetkili aracısını hafife alırsak Krishna'yı nasıl elde edebiliriz? Srila Gurudeva bizim aşkın dünya ile yegane bağlantımız. Ona saygısızlık edince veya eleştirince kendi ruhani gelişmemizi sabote etmiş oluruz ve başkalarını ona kafa tutmaya kışkırtınca ruhani intihar etmiş oluruz.

Kutsal Ada karşı işlenen yedinci ihanet günah işlemek ve zikir yapmaktır. Şöyle düşünmek ihtihardır, "Krishna'nın Kutsal Adı son derece güçlü olduğuna göre, günahkar faaliyetlerimden vazgeçmeye — yasa dışı seksten, bağımlılık yapan maddelerden, et yemekten ve kumardan uzak durmaya — gerek yok çünkü ben maha-mantra söyleyince, bütün günahlarım arınacak."

Bunu yapmayın! Krishna'yı böyle kötüye kullanmayın! Biriktirdiğiniz kirli çamaşırları temizlemesi için — günahlarınızın tepkilerini silmesi için — Krishna'yı kullanmayın ve sonra işiniz bitince Onu kirli bir paçavra gibi bir kenara atmayın!

Eğer Onu temizlik bezi gibi kullanırsak Krishna nasıl bizden hoşnut kalır? Onu bu şekilde kendi kirli amaçlarımız için kullanınca, Krishna'nın Kendisini kalplerimizde göstermesini nasıl bekleyebiliriz? Bu türlü bir tavırla, Krishna bilincinde herhangi bir ilerleme yapmayı nasıl umabiliriz?

Krishna bilinci oyun değildir. İnisiasyon aldığınız zaman, Sri Guru'ya ve Krishna'ya ciddi bir söz vermiş oluyorsunuz. Söylediklerimi düşünün ve bir öğrenci olarak sorumluluklarınızı ve yükümlülüklerinizi anlamaya çalışın, eğer yasaları ve kuralları göz ardı eder Srila Gurudeva'nın verdiği direktifleri önemsemezseniz, Krishna bilinçli olma girişiminiz — şimdi ne kadar içten olursa olsun — eninde sonunda başarısız olur...


—◊—


Sevgi Dolu Rehberlik'den

Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj'ın kitabı Sevgi Dolu Rehberlik'de (Affectionate Guidance) bir kez daha basılan bu mektupta, Kutsal Lütufları öğrencilerinden bazılarının dört düzenleyici ilkeden bihaber olmalarına ya da uygulamamalarına inanmıyor:

[Sizin gibi yetişkin devoteeler] birini inisiasyon için tavsiye edince, ben onların yasaları ve kuralları bilmediklerini neden düşüneyim? İnisiasyon almaya gelen birinin dört direktifi ve yasalarla kuralları bilmemesini tasavvur edemiyorum! Onların belli başlı yasa ve kuralları bilmeleri gerektiğini var sayıyorum.

Srimad Bhagavatam, kişinin direktifleri izleyerek dindar olacağını ifade eder, aksi halde kişi günahkar eylemler içindeyse, Krishna bilinci bağlantısı nasıl elde edebilir ve uygulaması yapabilir? Bu çok basit bir konu....

Heryerde yasa ve kurallarla ilgili doğal bir uygulama vardır. Dört düzenleyici ilke herkes için ana temeldir. Bu düzenleyiciler alfabeyi öğrenmek gibidir: alfabeyi öğrenmeden herhangi bir kitabı okumak mümkün değildir...

Açıkça söylemek zorundayım ki, kim Krishna bilinci uygulamak isterse, kendilerini formalite olarak veya uygulama olarak dindar bir insan yapmaya çalışmalıdırlar. Ancak kişi dört düzenleyici ilkeyi uygulamazsa dindarlık konusunda mutlaka sıkıntı yaşanacaktır....

Belki, şu an için o alışkanlıkları bırakamıyorlar, ama neden günde yirmi dört saat [günahkar eylemler içindeler]? Eğer uygulama yaşamımızda samimi değilsek, Nityananda Prabhu'nun merhametini elde edemeyiz.


—Unutulmuş sözler'den—

2004 Ağustosu başlarında, Madhusudan Prabhu Hawaii'deki tanınmış İnternet Radyosu için Srila Govinda Maharaj'la bir görüşme yaptı. O görüşmeden alınmış olan bu parçayı Unutulmuş sözler blogumda bastım:

[Srila Gurudeva] "Bizler çok sade bir şekilde vaaz veriyoruz," dedi. "Hare Krishna'yı ihanet etmeden zikret, alçakgönüllü ol, hoşgörülü ol ve başkalarını onurlandır. Dünyanın her yerinde, vaaz stilimiz böyledir. Ve bizler bunu vaaz etmekle kalmıyoruz, aynı zamanda uygulamaya da çalışıyoruz."

Sonra Srila Gurudeva'nın sesi ciddileşti ve yakınmaya başladı:

"Misyona katıldığımız zaman, inisiasyon aldığımız zaman, kendimize ve gurumuza bir söz verdik, ama şimdi sözümüzü unutuyoruz. Koşullar sözümüzü değiştiriyor ve bizler koşulların kölesi oluyoruz.

"Bu kabul edilebilir birşey değildir," dedi Srila Gurudeva üzerine basa basa. "Hoşa giden birşey değildir, onaylanır birşey değildir. Ama gerçek budur: bizim devoteelerimiz çok tatlı devoteelerdir, çok iyi devoteelerdir ama verdikleri sözü unutunca durum acı verir. [Onu] yaşamımıza nasıl uyarlayacağız ve yöntemleri nasıl uygulayacağız (sadhana)? Çok zor."

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


Önceki  |  Arşiv  |  En Son Blog  |  İlk 10  |  Yeni  |  Sonraki

URL: http://www.imonk.net/turkish/06/july3.html
Düzen: iMonk — 21 Temmuz, 2006.