Kalküta, Batı Bengal, Hindistan — Cuma, 7 Temmuz


On ihanet

Srila Gurudeva bize harinama inisiasyonu verdiği zaman — bizi Hare Krishna maha-mantra'nın zikrine başlattığı zaman — Kutsal Lütufları şu sözü verir: "Eğer bu maha-mantrayı ihanet etmeden zikrederseniz, Krishna Kendisini kalbinizde gösterir."

Bir başka deyişle, eğer Kutsal Adın zikrinden tam yarar sağlamak istiyorsak — eğer Krishna'nın kalplerimizde kendisini göstermesini istiyorsak — Kutsal Ada karşı işlenen on ihametten kesinlikle sakınmalıyız.

Kutsal Ada karşı işlenen on ihanet şunlardır:

1 Azizleri (Yüce Lord, Krishna'nın aracıları olan Vaishnava devoteeleri) aşağılamak veya eleştirmek.

2 Yarı tanrıların (Lord Shiva ve Lord Brahma da dahil), Lord Vishnu veya Krishna ile eşit ya da daha üstün olduklarını düşünmek.

3 Guru'nun sıradan bir insan olduğunu düşünmek. (O aracıdır ve Krishna kendisini bize vermek için, bizi kurtarmak için onun vasıtasıyla gelir.)

4 Kutsal Adın ve Krishna'nın ve Onun devoteelerinin yüceliklerini anlatan kutsal yazıtlara küfretmek veya eleştirmek.

5 Kutsal Adı zihinle ya da akılla anlamaya çalışmak. (Kutsal Ad sözlük tanımlarına aşkındır.)

6 Lord Krishna'nın Kutsal Adının yüceliklerinin hayal ürünü, uydurma veya abartılı olduğunu düşünmek.

7 Günah işlemek ve zikir yapmak. ("Ben günahkar faaliyetler yapabilirim, çünkü Lord'un Kutsal Adı beni arındırır," diye düşünmek intihardır.)

8 Kutsal Adın zikrinin hacca gitmek ya da insanlık için çalışmak gibi hayırlı maddesel eylemlerle eşit olduğunu düşünmek.

9 İnancı olmayanlara Kutsal Adın yüceliklerini vaazetmek veya Kutsal Adı, onu hak etmeyen kişilere vermek.

10 Kutsal Adın zikrinden kaynaklanan bilinç dönüşümüne direnmek ve maddesel şeylere bağımlı kalmak.

Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupad şöyle uyarır: "Kutsal Ada karşı işlenen ihanetler hiçbir şekilde saf Adla dengelenemez. Kutsal yazıtlar inançla ya da inançsız yapılan zikrin pozitif etkilerinden söz ederler, ancak bu, on ihanetten vazgeçmeden yapılan zikirle asla aynı değildir.

"Kendinize, bilerek ya da bilmeyerek, on ihanetten herhangi birini işleme izni verebilmeyi ve hala Kutsal Adı etkili bir şekilde zikretmeyi düşünmek kendini kandırmak olur."

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


Önceki  |  Arşiv  |  En Son Blog  |  İlk 10  |  Yeni  |  Sonraki

URL: http://www.imonk.net/turkish/06/july1.html
Düzen: iMonk — 7 Temmuz, 2006.