Soquel, Kaliforniya — Cumartesi, 1 Ocak


Bir Yeni Yıl Duası

Geçen yıl, on ay boyunca Srila Gurudeva'nın yanında, onunla doğrudan ilişki içindeydim. (Kutsal Lütufları'nın 3 Eylülden 13 Eylüle kadar Londra'da olduğu on gün dışında) 12 Mayıstan bu yana, yaklaşık sekiz ay, sürekli Srila Gurudeva ile beraberdim.

Ve hâlâ çok umutsuzum!

Değil prestijli sannyasi pozisyonunu korumaya çalışmak — Krishna bilincine gelmek bile son derece zor! Hemen hemen olanaksız, gerçekten. Zihnim en büyük düşmanım: zihnimin cezbolmadığı seviyesizlik, fesat yok!

mat-tulyo nasti papatma / naparadhi ca kascana
parihare 'pi lajja me / kim bruve purusottama

"Günahkâr, suça batmış yaşamımın eşi yok. Kötü olarak tasavvur edilebilen her şey bende mevcut. Ah Yüce Lord, 'Lütfen ihanetlerimi bağışla' diye yakarmak için karşına gelmeye bile utanıyorum. Bundan başka ne diyebilirim ki?"

Benim pozisyonum — Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur'un bu şiirinde anlatıldığı gibi — gerçekten de çok umutsuz:

jihva tane rasa prati upastha kadarthe
udara bhojane tane visama anarthe
carmma tane sayadite, sravana kathaya
ghrana tane surabhite, caksu drsye yaya

Dil tat almaya sürükler, cinsel organlar uygunsuz ilişkiye;
   göbek can atar boş yere, aşırı yiyecek tüketmeye.
Deri konfor peşinde, kulak tatlı sözler peşinde;
   göz manzara ararken, burun güzel koku peşinde.

karmendriya karme sane, bahu-patni yatha
grha-pati akarsaya mora mana tatha
e mata avastha mora sri-nandanandana
ki rupe tomara lila kariba smarana

Karılarının talepleriyle aklı karışan çok eşli bir adam gibi—
   zihin de duyuların buyruklarıyla sürüklenip durur.
Ey Nanda'nın sevgili oğlu, benim durumum budur;
   Senin tatlı oyunların nasıl kalbimin tefekkürü olacak?

Umutsuzum! İsa'nın İncilde (Matthew 26/41) söylediği gibi: "Ruh aslında istiyor, ama et zayıftır." Aziz Augustine gibi dua ediyorum: "Lord beni iffetli yap — ama henüz değil!"

Pekâlâ, başka ne seçeneğim var? Devam etmeye çalışmak zorundayım, çünkü:

chadiya vaisnava-seva / nistara payeche keba

"Saf bir adanmışa hizmet etmeden, ruhanî yaşamda ilerleyemeyiz."

Deneyerek anlamış bulunuyorum ki, bilincimi saflaştırmak için çaba göstermeyi ümit edebilmem, sadece Sri Guru'nun ve Vaishnava'ların lütufları sayesindedir. Sadece onların hoşnutluğunu kazanmaya çalışsam her şeyi elde edebileceğimi biliyorum. Bu nedenle dilerim, bu yeni yılın her gününü bir kere daha onların hizmetine adamaya çalışayım. Lütfen benim için dua edin.

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


Soquel, Kaliforniya — Çarşamba, 5 Ocak

Hizmet Bağlantısı

Srila Gurudeva'nın, Hindistan'a dönmek üzere, bu sabah Londra'ya uçması planlanmıştı, ancak Kutsal Lütufları'nın yeni geçirdiği ameliyattan sonra iyileşmesine daha fazla süre tanımak için dönüş yolculuğu Şubat ortasına göre yeniden planlandı.

Böylece Srila Gurudeva sağlığına kavuşurken ona hizmet etmeye çalışacağımız bir ay daha var önümüzde. Srila Gurudeva her zaman kendi gurudevasına, Srila Guru Maharaj'a hizmet ediyor: şimdi ise ona hizmet etmemize bir fırsat daha vermek amacıyla, gerçekliğin aşkın boyutuyla bağlantı kurmamıza daha çok fırsat vermek amacıyla dıştan bakıldığında hasta görünüyor.

tad viddhi pranipatena / pariprasnena sevaya
upadeksyanti te jnanam / jnaninas tattva-darsinah

"Gerçeklik boyutuyla bağlantı kurmak için (tad viddhi) o boyutta yaşayan saf bir adanmışa, bir devoteeye (jnaninas tattva-darsinah) tam anlamıyla teslim olmalıyız (pranipatena) ve eğer tevazuyla soru sorarsak (pariprasnena) ve ona sadakatle hizmet edersek (sevaya), o adanmışlık ülkesine girmemize izin verilir (upadeksyanti te jnanam)."

Hepimiz o en üstün varoluş boyutuyla bağlantımız olsun isteriz, oysa bizim o daha üstün dünya ile bir bağlantı kurmamızı sağlayacak olan (svayam eva sphuraty adah), o boyuta büyük coşkuyla hizmet etme arzusudur yalnızca (sevanmukhe hi jihvadau).

Srila Gurudeva, hizmet yoluyla bize o bağlantıyı sağlamak için, merhametinden dolayı buradaki kalış süresini uzatıyor.

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


Önceki  |  Arşiv  |  En son Blog  |  İlk 10  |  Yeni  |  Sonraki

URL: http://www.imonk.net/turkish/05/january1.html
Düzen: iMonk — 5 Ocak, 2005.