Soquel, Kaliforniya — Pazar, 5 Şubat


Gelecekteki umutlarımız

Çoğumuz şu ifadeye aşinayızdır, "Gençlerimiz geleceğimizdir." Eğer bu inancı onaylıyorsak gençlerin an olduğunu da kabul etmeliyiz ve dolayısıyla geleceğimizi etkileyen kararlara onların da — şu an! — katılmaları gerekir. Soquel'deki Seva Ashram'da son derece yetenekli ve kendisini iyi ifade eden bir grup genç var...

Kamal Krishna, Vidura Krishna ve Shatrugna Prabhu, Vaidehi, Radhi, Nadia ve Madhumita Devi Dasiler Nabadwip, Hindistan'dan yeni döndüler — orada Srila Gurudeva ile ve Kutsal Lütufları'nın Vyasa Puja'sını kutlamak üzere dünyanın dört bir yanından gelen kıdemli üst öğrencileriyle beraber oldular. Srila Gurudeva'nın buradaki, Kaliforniya'daki misyonunun gelişmesine kendilerini adamanın coşkusu ve kararlılığıyla parlıyorlar.

Eğer misyonumuzun geleceği gençlerimizle birlikte olacaksa o geleceğin planlanmasında ve kararlaştırılmasında söz sahibi olmalarına izin vermemiz gerekir. Eğer onlara yetki vermezsek ve kendi geleceklerini etkileyecek kararlara katılmalarını sağlamazsak geleceğimizin parçası olduklarını nasıl hissedecekler?

Vidura Krishna Prabhu önderliğindeki Yerel Gençlik Klubü benzeri Gençlik grupları üyelerini canlandırabilir, yetenekleri konusunda kendilerine daha fazla güvenmelerini sağlayabilir, başkalarıyla işbirliği içinde çalışmayı öğretebilir ve uzun vadeli katılım sağlayabilir — ama yetişkinler tarafından desteklenmezlerse ve kendilerine insiyatif verilmezse hayal kırıklığına uğrarlar.

Gençlerimiz bu noktayı fark eden yetişkinlere — güç paylaşımını anlayan ve çeşitliliğe açık olan yetişkinlere — doğal olarak daha yakın olacaklardır. Bizim başaramadığımız boyama işinin üstesinden Vaidehi Devi Dasi ve Chinmoydev Prabhu'nun nasıl başarıyla geldiklerine bir bakın!

Gençlerimizi liderlik becerilerini geliştirmeleri konusunda destekleyince ve cesaretlendirince, vaaz ve Ashram'ın günlük yönetiminde aktif ve anlamlı roller almalarına izin verince, bu iki örnek neler olabileceğini gösteriyor.

Şanslıyız ki pek çok kıdemli devotee bunu anlıyor. Hasyapriya Prabhu gençlerimize topluluğumuzun bir parçası olduklarını hissettiriyor çünkü düzenli olarak toplantılar programlayarak onların sorunları ve beklentilerini tespit ediyor ve onlara ihtiyaçları olan desteği, ilgiyi ve cesaretlendirmeyi veriyor. O anlıyor ki eğer gençler başarısız olursa, bizler başarısız oluruz.

Bu toplantılar aynı zamanda, Srila Gurudeva'nın vizyonunu pekiştirmek için ve Kutsal Lütufları'nın burada, Soquel Seva Ashram'da, hepimizle ilgili planlarını gençlerimize aktarmak için işlev görüyor. Görüyoruz ki genç yetişkinlere saygıyla yaklaşınca, fikirlerine baş vurunca ve önerileri doğrultusunda hareket edince yenilenmiş enerjiyle ve coşkuyla kendilerini Srila Gurudeva'nın misyonuna adıyorlar, çünkü anlıyorlar ki Srila Gurudeva'nın arzusunun gerçekleştirilmesinde gerçekten de aktif bir rol oynamaktalar.

Bu toplantıların bazılarına katıldığım için ve gençlerimizle toplu olarak ve tek tek konuştuğum için (ve onları dinlediğim için!) söylemem gerekir ki, eğer "gençlik geleceğimiz" ise o zaman Srila Gurudeva'nın burada, Soquel'deki misyonu iyi ellerdedir.

Eğer gençliğimiz Srila Gurudeva'nın misyonunun geleceğinde eksen rolü oynayacaksa — eğer enerjileri başarıya dönüştürülecekse — onlara şu anda önemli, anlamlı roller vermek şarttır. Gelecek şu andadır!

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


Önceki  |  Arşiv  |  En Son Blog  |  İlk 10  |  Yeni  |  Sonraki

URL: http://www.imonk.net/turkish/06/february1.html
Düzen: iMonk — 5 Şubat, 2006.