Navadwip, Batı Bengal, Hindistan — Salı, 7 Mart


Gelişme kaydetmek

Srila Gurudeva'nın söylediği ve yaptığı her şey Krishna'nın daha fazla bilincinde olmamız, Gerçeğin daha fazla bilincinde olmamız içindir. Eğer bunlara dikkatimizi verirsek — Srila Gurudev ne demek istedi? Neden böyle yapıyor? Bundan alınacak ders nedir? — spiritüel yaşamlarımızda hızla ilerleme kaydedebiliriz.

Srila Bhaktivinoda Thakur şöyle der, "Gelişmek, ileriye gitmek veya daha yukarılara yükselmektir." Gelişmek için, bilincimizi yükseltmek üzere aklımızı kullanmalıyız (uddhared atmanatmanam) bizleri bu kaba maddesel dünyaya içinden çıkılmaz şekilde bağlayan iğrenç, kötü şeylere yoğunlaşmamalıyız (natmanam avasadayet). Akıl, nasıl kullandığımıza bağlı olarak, en iyi dostumuz da olabilir (atmaiva hy atmano bandhur) en kötü düşmanımız da (atmaiva ripur atmanah).

Srila Sridhar Maharaj sık sık şöyle derdi, "Gelişmek, elimine etmek ve yeni olanı kabul etmektir." Gelişmenin dinamik yapısı budur: diğer ayağımız önümüzde kararlılıkla yere bastığı sürece, yolculuğumuzda bizi ilerlemeye sevk eden her adım geride bırakılmalıdır. Gelişme, (bizi belli bir aşamaya getiren) eski inançlarımızın elimine edilmesini ve (bizi bir sonraki düzeye yükseltecek olan) yeni fikirlerin benimsenmesini gerektirir.

Srila Gurudeva, bilinci her zaman gerçekliğin saf bilinç boyutuna yoğunlaşmış olarak yaşar (jnaninas tattva-darsinah) ve daima bilincimizi, adanmışlığımızın yoğunluğuna (pranipatena), sorgulamamızın derinliğine (pariprasnena) ve adanmış hizmet tavrımızın içtenliğine göre (sevaya), o süper-öznel bilinçli boyuta (upadeksyanti te jnanam) doğru çeker.

Srila Gurudeva'nın beraberliğinde daha yeni, daha yüksek adanmış hizmet anlayışlarıyla karşılaşınca, (gelişmemizin bir döneminde son derece yararlı olan) Krishna bilinciyle ilgili önceki anlayışlarımız kullanılmaz hale gelince, hepsi terk edilmelidir.

Srila Gurudeva'nın yanında bilincimiz devrim geçirecektir. Bir başka deyişle Kutsal Lütufları'nın vizyonunun daha yeni ve daha derin açılarına şahit olunca, bilincimiz radikal bir şekilde değişmekle kalmayacak, tekrar tekrar saflaşacak ve uyarlanacaktır.

Srila Gurudeva ile has beraberliğin doğal sonucu budur. Gerçek beraberlik bilinç boyutunda gerçekleşir: fiziksel yakınlık beraberlik değildir! Bizler eğer saf Vaishnava kavramının etkisi altına girmezsek — eğer bilincimiz devrime uğramazsa — o zaman sözde beraberliğimiz zamanı ve mekanı boşa harcamak olur.

Gelişmemizden asla tatmin olmamalıyız: tatmin gelişmenin düşmanıdır. Eski inançlarımıza ve varsayımlarımıza yapışıp kalmaktan hoşnut olursak nasıl ilerleme kaydederiz? Bir sonraki taksit için çok istekli olmakla ilerleme kaydedilir:

"Gerçeği samimiyetle aradığımız zaman Tanrı onu bize verir...Ona büyük istek duyan ruha ilham gelir" — Srila Bhaktivinoda Thakur.

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


Önceki  |  Arşiv  |  En Son Blog  |  İlk 10  |  Yeni  |  Sonraki

URL: http://www.imonk.net/turkish/06/march1.html
Düzen: iMonk — 7 Mart, 2006.