Kaliforniya, ABD — 28 Eylül, Çarşamba

Kutsal Lütufları

Bugün Kutsal Lütufları Om Vishnupad Sri Srila Bhakti Nirmal Acharya Dev-Goswami Maharaj'ın görünüm günü (Vyasa-Puja).

Kutsal Lütufları mı?

Evet. Kutsal Lütufları. Kutsal Lütuf, Srila Gurudeva vasıtasıyla gelir (yasya prasadad bhagavat-prasado) ve biz biliyoruz ki Srila Gurudeva'nın lütfunu bahşettiği kişi Srila Acharya Maharaj'dır:

"Sripad Bhakti Nirmal Acharya Maharaj olağanüstü niteliklidir ve ben onu bu Math'ın bir sonraki Acharya'sı olarak seçtim. Hepiniz birlik olarak onun rehberliği altında ilerlemeli, onun direktifi altında ona sadakatle hizmet etmeli ve onu sevmelisiniz."

Srila Gurudeva ayrıldıktan birkaç hafta sonra (muhtemelen biz Srila Acharya Maharaj'ın resmini Navadwip'deki tapınağın altarına yerleştirme hazırlığı içindeyken) biri bana şöyle dedi: "Ama Acharya Maharaj aslında tattva-darsinah değil, öyle değil mi?" Bu bana iki anekdotu anımsattı.

Birincisinin hafızamdaki yeri biraz bulanık, ama ben Güney Afrika'da genç bir çocukken, (belki İngiliz gazetesi The Daily Mirror'ın ön sayfasında, o dönemde tahtın ikinci varisi olan ve ağabeyi Prens Charles'in arkasında duran) genç Prens Andrew'a ait bir resim gördüğümü anımsıyorum, bir eliyle yerden birşey almak için eğiliyor, diğeriyle annesi Kraliçe II. Elizabeth'in elini tutuyor.

Resmin alt yazısı aşağı yukarı şöyle diyordu, "Prens Andrew yoldaki bir peniyi görünce, dört yaşında herhangi bir çocuğun yapacağı şeyi yaptı: eğilip aldı!"

İkinci anekdot 1982 yılında, Bhagavad Gita Aslının Aynı'yı okuyup bitirdikten hemen sonra okuduğum (Satsvarupa Das Goswami tarafından hazırlanan Srila Prabhupad Lilamrita'nın ilk cildi) Hazırlıkla Geçen Bir Yaşam'dan (A Lifetime in Preparation) idi.

Bir gün pazarda, Abhay [Srila Prabhupad] istediği bir oyuncak tabanca gördü. Babası hayır dedi, Abhay ağlamaya başladı. "Tamam, tamam," dedi Gour Mohan ve tabancayı aldı.

Sonra Abhay bir tabanca daha istedi. "Tabancan var ya," dedi babası. "Neden bir tane daha istiyorsun?"

"Her bir ele bir tane!" diye ağladı Abhay ve tepinerek sokak ortasında yere yattı. Gour Mohan ikinci tabancayı almayı kabul edince Abhay sakinleşti.

Yazar gurusunu övmeden tasvir ettiği için eleştirilmişti, ama asıl nokta şudur — ister geleceğin İngiltere Kralı, ister Uluslararası Krishna Bilinci Topluluğunun Kurucu-Acharya'sı olsun — çocuk çocuktur.

Hatta Lord Krishna — Tanrı'nın Kendisi, Şahsen — bu dünyada göründüğü zaman, tıpkı küçük bir çocuğun davrandığı gibi davrandı: yalan atmak, hırsızlık yapmak ve binbir türlü yaramazlığa kalkışmak. Dişi iblis Putana, zehir sürdüğü memesiyle emzirerek bebek Krishna'yı öldürmeye çalıştığı zaman, Lord onu alaşağı etmek için heybetli Vishnu formuna bürünmedi, onun yerine karakterine sadık kalarak Putana'nın hem sütünü hem de yaşamını emip bitirdi.

Adanmışlar ve öğrenciler her zaman Lord'larının ilahi yönünü görürler; adanmamış kişiler ve kıskanç olanlar insani özelliklerine ve/veya zayıf taraflarına odaklanırlar. Bu nedenle (Bhagavad Gita'da 7:25) Krishna şöyle der:

naham prakasah sarvasya / yoga-maya-samavrtah
mudho 'yam nabhijanati / loko mam ajam avyayam

"Kendi tatlı irademle, Kendi kudretim tarafından gizlenerek, herkese Kendimi göstermem. Aptal olanlar, siyahımsı yağmur bulutuna benzeyen ilahi, güzel Shyamasundara formumla Beni,doğmamış ve ebediyen var olan Vasudeva'nın oğlunu bilemezler."

Şimdi insanın aklı almıyor, ama Srila Guru Maharaj Srila Gurudeva'yı Sri Chaitanya Saraswat Math'ın kendinden sonraki acharyası olarak seçtiği zaman Srila Gurudeva çok fazla direnişle karşılaştı. Ardından, Srila Gurudeva'yı daha çok Math yöneticiliği olan önceki rolü ile tanıyanlar Kutsal Lütuflarını yeni acharya olarak kabul etmekte zorlandılar. Srila Acharyadev'i daha yakından tanıyoruz adlı blogumda yazdığım gibi,

... Srila Acharya Maharaj'ı bir süredir tanıyanlarımız, özellikle de onu Navadwip'deki Math'ımızın yöneticisi ve sorumlusu kapasitesi ile bilenlerimiz için bu tanışıklık, onunla ilgili algılamamızı değiştirmemizde: onu yeni rolünde, misyonumuzun acharyası rolünde görmeye başlamamızda bizi biraz zorlayacak.

Bizler yanılgıda yaşayan düşmüş ruhlarız, bu bakımdan kim gerçek bir adanmıştır, kim değildir bilmemiz zor. Ama yanılgıya tutsak olmamış, gerçekliği doğrudan gören (tattva-darsinah) bir kişi var ve o kişi gurudevamız, Kutsal Lütufları Om Vishnupad Sri Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj'dır — ve o "çok sevgili dostu ve sevgili öğrencisine " beslediği takdiri şöyle ifade etmiştir:

"Sripad Bhakti Nirmal Acharya Maharaj, imkansız adamdır! Topluluğumuzun hizmeti için enerjisini seller gibi akıtan mucizevi bir adamdır. O benim çok sevgili dostumdur, çok değerli öğrencim, çok değerli işçimdir — her şeyimdir. Onu kutsuyorum. O benim yapmam gereken hizmet görevlerimin hepsini yapıyor ve ben çok mutluyum."

Ve Srila Acharya Maharaj'ın en önde gelen öğrencisi (ve bu olağanüstü tavsiyeyi özgün Bengaliden çeviren) Sripad Bhakti Kamal Tyagi Maharaj sayesinde, Srila Gurudeva'nın Srila Acharya Maharaj'a ne büyük sevgi ve şefkat beslediğini anlıyoruz:

apnara sakale mile mise tara anugatye chalben,
tara anugatye thakben — ara take bhalobasben

"Hepiniz birlik olarak onun rehberliği altında ilerlemeli, onun direktifi altında ona sadakatle hizmet etmeli — ve onu sevmelisiniz."

Sevgi her zaman öznedir, asla bir nesne değildir. Bağımsızdır; zorlanamaz ya da talep edilemez. Yine de, burada görüyoruz ki, Srila Gurudeva Srila Acharya Maharaj'ı izlememizi, ona hizmet etmemizi ve sadık olmamızı dilemekle kalmıyor, onu sevmemizi de rica ediyor! Bu eşi bulunmaz tavsiye Lord Shiva'nın Parvati'ye verdiği talimatı anımsatıyor:

aradhananam sarvesam / visnor aradhanam param
tasmat parataram devi / tadiyanam samarcanam

Srila Gurudeva'nın (hizmetinin) ibadeti en üstündür; daha da üstünü Srila Gurudeva'nın adanmış kullarına hizmettir. Srila Gurudeva'nın adanmış kulu kimdir? Krishna'nın kimi en gözde kulu ve dostu olarak gördüğünü anlamak için nasıl Krishna'ya bakarsak,

na tatha me priyatama... naivatma ca yatha bhavan

"Sen, Uddhava, Benim için kendi yaşamımdan daha değerlisin..."

Kutsal Lütufları'nın kimi en değerli öğrencisi ve dostu saydığını anlamak için de Srila Gurudeva'ya bakabiliriz:

"Sripad Bhakti Nirmal Acharya Maharaj... benim çok sevgili dostumdur, çok değerli öğrencim, çok değerli işçimdir — her şeyimdir."

Srila Gurudeva'ya olan saf bağlılığımız, Srila Acharya Maharaj'ın rehberliği altında ilerlemek, ona sadakatle hizmet etmek ve onu sevmek olan bu talimata itaat etmemizle ölçülecektir.

Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj ki — jaya!

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi

URL: http://imonk.net/turkish/11/0928.html
Düzen: iMonk — 28 Eylül, 2011.