Kalküta, Hindistan — 7 Kasım, Cuma


Kutsal dhamda kalırken

Kutsal dhama — Navadwip'e, Vrindavan'a, vb. — hac yolculuğu yapmak için pek çok iyi neden var, ama eğer dikkatsiz ve ihtiyatsız olursak Krishna bilincindeki diğer şeylerde olduğu gibi, çok fazla saygısızlık yapma potansiyeli mevcut.

Hac yolculuğuna çıkmadan önce, kutsal dhama karşı yapılan on saygısızlığa en azından aşina olmamız gerekir (çünkü uyarılan önlem alır). Kutsal dhamda kaçınılması gereken on saygısızlık şunlar:

1 (Kutsal dhamı gözler önüne seren) guruya saygısızlık etmek veya küçümsemek.

2 Kutsal dhamın geçici olduğunu düşünmek.

3 Kutsal dhamda yaşayanların herhangi birine ya da herhangi bir hacıya karşı şiddet kullanmak veya onların sıradan ya da maddesel olduklarını düşünmek.

4 Kutsal dhamda yaşarken maddesel faaliyetlerde bulunmak.

5 Kutsal dhamda deity ibadetinden ya da Krishna'nın kutsal adının zikrinden para kazanmak veya ticaret yapmak.

6 Kutsal dhamın ölçülebilir coğrafi bir yer olduğunu veya daha alt yarı tanrılarla bağlantılı olan kutsal yerlerle eşit olduğunu düşünmek.

7 Kutsal dhamda iken günah sayılabilecek eylemlerde bulunmak.

8 Vrindavan dham ile Navadwip dhamın farklı olduklarını düşünmek.

9 Kutsal dhamı yücelten shastralar hakkında kötü konuşmak.

10 İnançsız olmak ve kutsal dhamın yüceliklerinin hayal ürünü olduğunu düşünmek.

Eğer kutsal dhamda çok fazla kalırsak —özellikle de Srila Gurudeva ile beraber değilsek ve belli bir hizmet görevimiz yoksa — bu saygısızlıklardan uzak durmanın gitgide daha zor olduğunu göreceğiz (özellikle de dört ve yedi numaradan!) çünkü geçici olarak bastırdığımız arzularımız ve kötü alışkınlıklarımız kaçınılmaz olarak gitgide daha fazla tatmin edilmeyi talep edecekler.

Brihad Bhagavatamrita'da [2:78-79], Yüce Brahma Yüce Tanrı Krishna'ya dualar sunduktan ve çoban çocukları ve buzağıları kaçırdığı için özür diledikten sonra, Narada Muni'ye şöyle der:

...bahu manye sma
tat-priya-vraja-bhu-gateh

tatratmanas cira-sthitya-paradhah
syur iti trasan apasaram...

"[Krishna için] çok değerli olan Vraja ülkesini ziyaret etmiş olmakla ne kadar şanslı olduğumu fark ettim. Orada çok uzun süre kalırsam daha fazla saygısızlıkta bulunacağımı hissettiğim için, oradan ayrıldım."

Eğer Yüce Brahma ve Hanuman gibi ulu şahsiyetler böylesine ihtiyatlı davranıyorlarsa ve kutsal dhamı ziyaret ettiklerinde orada kabul görme süresini gereğinden fazla uzatmamaya böylesine dikkat ediyorlarsa, bizler bunun kaç katı düşünceli olmalıyız?

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


Önceki  |  Arşiv  |  En Son Blog  |  İlk 10  |  Yeni  |  Sonraki

URL: http://www.imonk.net/turkish/08/november1.html
Düzen: iMonk — 7 Kasım, 2008.