Kaliforniya ABD — 23 Aralık, Perşembe


Kapıyı kim kilitleyecek?

Srila Gurudeva'nın, Kutsal Lütufları Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj'ın ayrılışından bu yana gerçekleşen bu ilk Vyasa Puja'da — gerçeklikle olan bağlantımızı (upadeksyanti te jnanam) andığımız ve bir kez daha kabul ettiğimiz bir günde — o bağlantının şimdi nasıl daha da yüzeysel hâle geldiğini bir parça düşünmeden edemiyorum...

Eski dostum ve örnek aldığım kişi, Yudhamanyu Seva Vikram Prabhu şu hikayeyi sık sık anlatır. Srila Guru Maharaj bir zamanlar, 1982 yılında, kendisine kaç yıldan beri Srila Swami Maharaj'ın öğrencisi olduğunu sormuş. Yudhamanyu Prabhu "1972 den beri," diye cevaplayınca Srila Guru Maharaj, "Demek, beş yıl sürdü..." demiş. Yudhamanyu Prabhu buna şaşırmış, çünkü Srila Prabhupad 1977 de ayrıldı ve Srila Guru Maharaj, "Benim Srila Prabhupad'la olan bağlantımı bir anda kesmiş oldu!"

Srila Guru Maharaj, öğrencinin (özellikle de Batılı öğrencinin) guru ile canlı bağlantıya bel bağlaması gerektiği konusunun altını çizer, Srila Gurudeva'nın İlahi Rehberlik adlı kitabı da bunu desteklemektedir, orada Srila Guru Maharaj'ın ve Srila Prabhupad'ın kıdemli öğrencilerinden bazılarının gurularının ayrılışından sonra neden rotadan saptıkları sorulduğunda Srila Gurudeva şöyle der:

Bu öğrencilerin Srila Swami Maharaj'a ya da Srila Guru Maharaj'a hizmet etmiş olduklarını görmemize rağmen, onlar aslında gerçek hizmet bağlantısını elde etmediler. Coşkuyla hizmet ettikleri halde adanmış hizmetin ne olduğunu bilmiyorlardı. Srila Guru Maharaj ve Srila Swami Maharaj burada oldukları sürece, etkileri ve enerjileri öğrencilerinin yetersizliklerini kamufle etti, ama ayrıldıkları zaman, etkileri ve korumaları da geri çekildi ve öğrencilerin kusurları ve eksiklikleri su yüzüne çıktı.

Gurumuzla canlı bir bağlantı olmazsa, yetimlere benzeriz. Bu yüzden (kendimize ve gurularımızın misyonuna) pek çok huzursuzluğun gelmesi kaçınılmaz olur — çünkü o "yetersizliklerimizi kamufle etmek," her şeyi düzgün yapmak: bizi korumak, yanılgılarımızı düzeltmek ve coşkulu ama kusurlu hizmet girişimlerimizi uyarlamak ve ince ayar yapmak için artık burada değildir.

Birkaç yıl önce Navadwip dham Sri Chaitanya Saraswat Math'ımızda meydana gelen ve bütün canlılığı ile hatırladığım bir örnek, Srila Gurudeva'nın öğrencilerinin yetersizliklerini nasıl kamufle ettiğini ve onların yanlış yönlenmiş hizmet girişimlerini maharetle (onlara sezdirmeden) nasıl uyarladığını ve düzelttiğini ortaya koyuyor.

Her yıl, Gaura Purnima'dan hemen önceki dört gün boyunca, Sri Chaitanya Saraswat Math'ımızın bütün adanmışları kutsal dhamın parikramasına katılırlar. Parikrama erken saatte, mangala aratiden sonra, Srila Guru Maharaj'ın samadhi mandirinden başlar, ve birkaç yüz hacıdan oluşan alaya, Navadwip sokaklarından geçerken her zaman en kıdemli sannyasilerimizden biri öncülük eder.

Ben bu yıllık geleneğimizin ilk gününde parikramaya katılmadım, onun yerine uzun bir kuyruk oluşturmuş, şarkı söyleyen hacıların tapınağın arkasında sıraya girmelerini, Kutsal Lütuflarının verandasının altından geçmelerini ve Math'ın ön tarafına yönelerek mutfakla eski prasadam odasının arkasında kaybolmalarını Srila Gurudeva ve hizmetkârı ile birlikte izledim.

Srila Gurudeva nat mandir boyunca ana kapıya doğru uzanan yürüyüş yoluna bakarak ve sankirtan ekibinin tekrar görüş alanına girmesini bekleyerek verandasındaki pencerenin kenarında ayakta durdu, ve bu gerçekleşmeyince (ve şarkı uzaklarda giderek sönükleşince), Srila Gurudeva sordu, "Ne oldu? Nereye gittiler?"

Srila Gurudeva hacı alayının Navadwip sokaklarına Yüzüncü Yıl binasının bitişiğindeki yan kapıdan çıkıp gittiği haberini alınca, gözle görünür şekilde tedirgin oldu: "Neden [parikramaya öncülük eden kıdemli sannyasi] bunu yaptı?"

Srila Gurudeva benim meraklı bakışımı görünce açıkladı: "Srila Guru Maharaj ana kapıdan çıkan adanmışları kutsamayı umarak [yan kapıyı görmeyen] verandasında ayakta duruyor. O [sannyasi] bunu bilmiyor mu?"

Dönüp yavaşça koltuğuna yürürken, "Ne yapmam gerekir, Maharaj?" dedi Srila Gurudeva tevekkülle. "Hiç kimse birşey bilmiyor. Ben gidince Srila Guru Maharaj'ın misyonuna ne olacak?" Sessiz, başımı öne eğdim.

Srila Gurudeva bu protokol ihlalini nasıl ele aldı?

Talihsiz sannyasi parikramadan döndüğü zaman onu herkesin içinde düzelterek mahçup olmasına neden olmak yerine, Srila Gurudeva hacıların sadece nat mandirin önündeki ana kapıdan Math dışına çıkmalarını garantilemek ve böylece Srila Guru Maharaj'ı gerektiği gibi onurlandırmalarını ve onun hayır duasını almalarını sağlamak için bir sonraki üç gün boyunca bir kişinin her sabah (mangala arati sırasında, parikramadan önce) yan kapıyı kilitlemesini emretti.

Srila Gurudeva ile yaşarken ve seyahat ederken şahit olduğum buna benzer başka pek çok olay var, hevesli hizmetkârlarından biri bir hata işleyince ya da yanlış birşey yapınca, Kutsal Lütufları onun yetersizliklerini ve eksikliklerini gözler önüne sermeden, bunu düzeltmek için basit ve dahiyane bir yol bulurdu.

Ve problem şurada. Srila Gurudeva, benim Kutsal Lütuflarına hizmet etmek için olan kendi aptal, içler acısı, hata dolu girişimlerimi kim bilir kaç kere maharetle kamufle etti, cilaladı ve örttü?

Ah Srila Gurudeva! Sen (etkinle ve enerjinle birlikte) buradan ayrıldığına göre,benim sayısız yetersizliklerimin, kusurlarımın ve eksikliklerimin üzerine kim "kapıyı kilitleyecek"?

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


Önceki  |  Arşiv  |  En Son Blog  |  İlk 10  |  Yeni  |  Sonraki

URL: http://www.imonk.net/turkish/10/december4.html
Düzen: iMonk — 23 Aralık, 2010.